DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бог Ви Зове При Себе Си

31 януари 1991

(Послание на Святата ни Майка за 23 февруари.)

слава на Господа и мир на всички вас;

Бог ви зове при Себе Си; размисляйте върху това; Бог ви зове от самото ви раждане; родени за Него, родени да Го обичате, родени да Го радвате, родени да се завърнете при Него; отзовете се на Зова Му; опитвах се чрез Посланията Си тук и на други места по света да ви върна, с обич, в истинския в Бога Живот за спасението ви;

малки вие, да, наричам ви малки, защото Господ разкри Лицето Си на вас, а не на начетените, нито на умните; осъзнайте също, че не са плътта нито кръвта, които ви разкриха истините, неизбежността и благодатта на тези Послания отнасящи се до епохата ви за спасението ви, и които ви накараха да повярвате в тях, а Самият Отец, с Благодатта Си върху вас; затова, ако ближният ви не е все още белязан с печата на Светия Дух на Благодатта, молете се да получи и той тази Благодат за промяната си и да влезне в Царството на Бога;

Бог зове всеки един при Себе Си; постарайте се да проумеете Божия Призив за Мир, приканвам ви да се молите за Мир, проявете усърдие за Мира; благословени деца, позволете Ми да ви кажа още веднъж, че се нуждая от молитвите ви за Мир, защото ги вземам всички и ги поднасям като букет от пролетни цветя на Всемогъщия; молитвите ви не отиват напразно, те са истинска слава за Бога, те са доказателство за обичта ви;

Сатаната е много силен и свирепият му гняв преследва всички първи плодове на Господа, онези, които свидетелстват за Иисус; Иисус в предишните Си послания ви даде представа за това как Сатаната се опитва да потуши малкия пламък останал в този свят, и да ви  остави без светлина, без щастие; хули безмилостно всички Божии Сили; наистина, без пламенните ви молитви за Мир, земята ще почувства как се излива върху нея бълвочът на Сатаната,1 за да издуха малкото светлина останала във вас;

меланхолична съм вън от всяко описание; молих се за всички вас, винаги ще го правя; деца, моля да размисляте върху Посланията Ни; живейте буквално Посланията Ни;

Аз, Благословената ви Майка, ви благославям;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message