DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Не Бъди Нетърпелива, Когато Се Молиш

31 юли 1990

Господи Мой, съживи ме, както уверява Словото Ти.
Oтстрани този дух на летаргия лежащ върху мен.
Колко още трябва да понасям този дух?
Влей в мен постоянен дух на усърдие,
не ме лишавай от Светия Си Дух!

Васула, очаквам единствено да ти бъда приятен, стани и се настани в Свещеното Ми Сърце; ако само беше внимателна към Повелите Ми, духът ти щеше да се намира в постоянство с Моя Дух; оплакваш се, стенеш, Светият Ми Дух обаче прелива от Обич и Милост към теб, душа! приложи в действие всичко, каквото ти дадох!

помни Присъствието Ми, положи усилие! спазвай разстояние от всичко онова, което не съм Аз, закови очите си върху Мен и само върху Мен; ти си съд на Словото Ми, но не се отбивай с първото течение! повиках те и се венчах за теб, правейки те Своя; с теб съм, когато трябва да пресечеш тези течения, дори да пресечеш урагани, те няма да те изкоренят; дори да вървиш в гнездо на усойници, няма да бъдеш ухапана; направих пътя ти лесен; ще те вдигам всеки път, когато ще срещаш тръни и храсти; съзнавам слабостта ти и учудващата ти неспособност, поради това е толкова голяма търпимостта Ми към теб; затова, не се осмелявай да казваш: “къде е Духът Ти?” Духът Ми е винаги с теб, дете Мое;

чуй, не бъди нетърпелива, когато се молиш… не казвай: “Бог ще се съобрази със слабостта ми, Той е Всемилостив”, продължавайки след това наново да прегрешаваш; по-скоро отвори ушите си и чуй добронамерено всички Мои беседи и ще ти дам Светлината Си, за да проумееш дори мъдри притчи, тъй като съм с теб, за да те спася…

Подготви сърцето ми, скъпи Господи,
да Те възхвалява с постоянство.
Заобиколена съм от изкушения,
които ме карат да забравям Твоето Присъствие.

виждаш ли сега? започваш да се съвземаш… започваш да oсъзнаваш в какво жалко състояние е душата ти; една светлина блесна в теб; душа, радвай се! радвай се! защото, ако не стоях до теб, нямаше да можеш въобще да застанеш на краката си; отсега нататък внимавай и никога не оставяй сърцето си да се помрачава, винаги идвай при Мен за помощ; това, Васула Моя, не е последното ти падение; Аз, Господ, ще те вдигам всеки път, когато падаш, всеки път с по-голямо съчувствие и с по-голяма обич;

благослови Ме сега и Ме обичай;

Благославям Те, Господи,
Ти, който ме възпита като баща.
Ако краката ми наново се отклонят от Правия Ти път,
ела ми бързо на помощ.

оповавай се на огромната Ми Сила, оповавай се на Обичта Ми; ела при Мен днес, повече от един път; Обичта е до теб; благославям те;

(По-късно, същия ден:)

(Коментирах нещо, прозвуча като самохвалство.)

дъще, зачитай Делото Ми върху теб, нямай претенции да знаеш; човекът не знае какво е това обич, освен ако му я дам Аз; дори мъдрецът не може да я открие, въпреки твърдението му, че знае; давам нареждане отвисоко и Словото Ми слиза като светкавица на земята, изпращам Словото Си да разтопи и стопли ледените сърца; издигни духа си и търси Духа Ми на Различаване; въпреки грешките ти, ще бъда до теб, за да ти позволя да разгласиш цялото това послание да го чуе всеки;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message