DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Не Закоравявайте Сърцето Си, Съмнявайки Се
Една Молитва За Русия

8 юли 1990

(Ленс - Послание за групите за молитва.)

мир на всички вас; Аз, Иисус, ви благославям всички... почувствайте Присъствието Ми между вас в тази точно минута, почувствайте Ме в сърцето си… не закоравявайте сърцето си, съмнявайки се; отворете сърцето си, за да можете напълно да разберете Посланието Ми на Обич;

Аз, който съм Цар и Господар, изминавам целия този път, слизайки до вас, за да ви припомня Обичта, която изпитвам към вас и Жертвата Си; идвам да ви напомня на кого принадлежите; изкупих ви всички с Жертвата Си и Ми принадлежите;

ако днес Духът Ми на Благодат се излива толкова великодушно върху вас, то е защото смоковницата е почти узряла и много скоро ще ядете от нея; вече не можете да казвате: “къде е моят Бог?” ще раззеленя пресъхналите пасбища, за да можете да намирате отмора в тях; ще продължа да размножавам Лозята Си и плодовите Ми дървета ще дадат обилен плод, ще ядете до насита от Небесните Ми Припаси; чуйте Ме, Небесният ви Отец не беше ли отворил Небесните Си Припаси в Рая, за да нахрани с мана една изгладняла нация? Небесният ви Отец изля хляб върху народа Си и от скалата на Хорив направи да бликне вода, за да могат да пият; и Аз, не размножих ли хлябовете и рибите, за да нахраня хиляди?

о, маловерни хора, как е възможно да не различавате времената? защо сега се съмнявате, че Светият Ми Дух на Благодат1 се излива толкова явно върху вас? не разбрахте ли, че Светият Ми Дух ви изпълва в пустоша ви? казах: “ще напоя овощната Си градина, възнамерявам да напоя цветните си лехи;”2 “ще излея учението като пророчество, като наследство за всички бъдещи поколения;”3 не се плашете; Аз съм, вашият Господ, вашият Спасител;

ако бяхте проникнали в тайнството на маната и в тайнството на размножаването на хлябовете и на рибите, днес щяхте напълно да проумеете изливането на Духа Ми; щяхте да разберете Чудотворните Ми Продоволствия от времето на вашите предци;

цвете,

(Тук Иисус ме прекъсна: беше 4.23 часа.)

моли се сега с Мен за Русия;

“о, Боже, направи така, че да Те последва,
о, Господи, спаси душата й
и я възкреси, както беше възкресил Лазар,
разхубави Своята дъщеря,
толкова любима в Очите Ти
и я постави в Божественото Си Сърце,
така че образът й да отразява Твоята Божественост,
възкреси я, за да върви до Теб,
покажи я до Себе Си
и я освободи от нейното пленничество,
венчай се за нея и я направи изцяло Своя;
амин;”

кажи Ми я;

(Казах Му я.)

пиши, Васула Моя:4 до днешните продоволствия;

осъзнайте и разберете Моята безотвъдност и вярност към Обещанието Ми за спасение; няма да скрия от теб нито една тайна, поколение, тъй като скоро ще прокарам главен път, неосквернен и ще го нарека: Свещен Път, водещ ви към една отворена Дарохранителница; стига вече бърлоги за чакали! стига вече покрити нощни деяния! няма да съществуват вече скитания в мрака! Аз, Господ, ще поставя навсякъде светлина; няма да има вече нощ, защото Светлината Ми ще блести над вас завинаги; да, ще изложа Знанието Си върху този широко отворен път и ще поставя ориентировъчни знаци, които ще ви водят при него; ще маркирам добре този път;

ще ви дам тогава горещ дух, с който ще Ме боготворите, своя Бог, а блудните Си синове и дъщери ще ги приема обратно в Обятията Си с голяма обич и ще живеят в Светлината Ми; тогава цялото Небе ще празнува тяхното завръщане; никой няма да казва: “къде е нашият Бог?” тъй като ще издълбая Закона Си дълбоко в сърцето ви; това Обещание е записано пред Мен; ще изградя Йерусалим върху началните му тухли;

надявах се при Завръщането Си да намеря святост, но намирам един коварен народ гризещ Тялото Ми; обич, но чувам само вик на ненавист излизащ от тяхното опустошение; къде са славата и красотата, които им бях дал навремето? къде е Духът, с който ги бях дарил? тези Каин заместиха мрака със светлина и светлината с мрак; нямат никаква духовност; пренебрегват Закона Ми, който заръчва и е Свещен и го тъпчат под краката си; тази епоха се съпротивлява на Закона Ми, противоречейки му във всяка йота; не бях ли казал изрично, че който приема Заповедите Ми и ги изпълнява ще е този, който Ме обича?

в епохата ви, мнозина твърдят, че са доктори на Закона, но не са разбрали нито аргументите, които използуват, нито мненията, които поддържат; о, как Ме уморяват със своите приказки! уморяват Ме, тъй като не защитават нито Знанието Ми, нито Закона Ми; не идвам да ви осъдя с тези Послания, идвам от Обич да ви предупредя и да ви разбудя от летаргията ви; идвам също така да насърча остатъка, от свещеници до миряни, който Ме обича и Ми остава верен и отразява Образа Ми: вие, които показвате обичта си, заради вас ще поставя широко отворен път, благословени; и по двете му страни ще посадя плодоносни дървета;5 почвата ви ще нахрани множества и никой няма да може да похаби плодовете на почвата ви, нито да ви направи безплодни; всички вие ще бъдете наречени Верни и ще бъдете всичко онова, което не е горделивост, фалшивост и рационализъм; плодовете ви ще нахранят изгладнели нации, нации потънали в атеизъм;

възнамерявам да ви облека всички с Моите дрехи на старите6 и ще изградя наново Църквата Си върху този стар фундамент; ще украся Невестата Си с началните й Украшения и с устата си ще Ме възпявате и ще Ме възхвалявате безспир;

любими, Аз съм Светлината на света и вървя пред вас; казвам ви също и това: съществуват и други овце, които не са от вашето стадо, ще ги доведа всички под Обновената Ми Църква, така че да бъде едно стадо и един Пастир; вървете при нациите да ги научите да казват тази молитва към Отеца:

Отецо Всемилостиви,
нека онези, които чуват и отново чуват,
но никога не разбират,
да чуят този път Гласа Ти
и да разберат, че си Ти Светият на Светите;
отвори очите на онези, които гледат и отново гледат,
но никога не виждат,
този път да видят с очите си
Святото Ти Лице и Славата Ти,
постави Пръста Си върху сърцето им,
за да се отвори сърцето им
и да проумеят Верността Ти;
моля се на Теб, за да Ти поискам всички тези неща, Справедливи Отецо,
да се завърнат и да бъдат излекувани всички нации посредством
Раните на Любимия Ти Син, Иисус Христос;
амин;

разберете сега, че с тази молитва вие искате: спасението на света;

смелост, братя; ученици Мои, смелост; с вас съм всеки ден; проповядвайте и защитавайте Словото Ми без никакъв страх, провъзгласявайте Името Ми с усърдие; напомнете на света, че съм Свят; научете ги да живеят свято; бъдете благи, както Аз съм благ, имайте Моето търпение и Моята Обич; остана още малко време, много малко време и Този, когото очаквате ще дойде; ще дойда като Обич, да, Обичта ще се завърне като Обич в тoзи пустoш; скоро ще изпълня Обещанието;

но, помнете, скъпи Мои приятели, онова, което пророците Ми ви бяха казали да очаквате в края на Времената; бяха ви казали за големи премеждия, преди това Пришествие и че основите на земята ще се разклатят и голям трус предстои да дойде; небето ще ви се види като вечен мрак; никак не се плашете, тъй като ще бъда на вашата страна; белязах челото ви с Печата Си на Обич;

благославям ви всички, оставяйки Въздишката Си на Обич върху челото ви; Иисус Христос е Моето Име и ви казвам: обичам ви вечно, бъдете един;


1 Иисус в този пасаж споменава Отеца, Себе Си като Син и Светия Дух, показвайки присъствието и въздействието на Святата Троица във времена на пустош.
4 Продължение на Посланието Му.
5 Свещениците на новата eпоха.
6 Началната Църква.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message