DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ти Си Моят Олтар
Синовете На Русия Ще Бъдат Спасени От Мен

24 април 1990

Оставям се на Обичта Ти,
нека Обичта Ти да почива върху нас,
нека живее в нас, както никога досега.

любима ти, всичко, каквото ти дадох беше, за да те привлека по-близо до Мен и да те привикна да бъдеш с Мен; дадох ти тази благодат, защото това Ми харесва; исках да се чувстваш добре; това е, дете Мое, за твоето спасение и ще остана до теб по този начин до края; ти си Моят олтар и искам олтаря Си чист; искам да те изпълня с жаркия Си пламък: Моя Огън, Светия Ми Дух;

беше едва вчера, дъще, когато те намерих заловена в примка от лукавия, и днес, виждаш ли, си свободна; Аз, твоят Спасител, те освободих и не само те освободих, но ти дадох също така Живот; беше хвърлена в затвора и те освободих, беше гола, но величествено те украсих, беше суха, но ти помогнах да процъфтиш; коляното ти никога не беше коленичило да Ме възхвали, нито да Ме боготвори, твоя Господ; въпреки това Аз се наведох чак до теб, за да те стигна и да те помажа, благославяйки те; никога не бях чул гласа ти да Ме възславя, нито те видях да идваш в Дома Ми съзнателно за Мен, въпреки това изминах целия път до дома ти, в стаята ти, да ти позволя да чуеш Гласа Ми; изпях ти песен на Обич, за да отидеш на свой ред при нациите и да им научиш Моята Песен;

разсях грешките ти като облак, греховете ти като мъгла, затова, радвай се в  Моето Присъствие, душа! ще продължа да показвам на човечеството голямата Си Обич и Милосърдие чрез теб, за да могат най-сетне да повярват, че съм Аз, Аз съм ОБИЧ; ето така ще свикам Своя народ и ще ги обгърна с Обичта Си; ще бъда за тях като обграждаща ги Огнена стена и ще бъда славата им насред тях; ела, Васула Моя…

О, Боже, колко Те обичам!

тези слова са като искрящи скъпоценни камъни върху диадема… да, обичай Ме, своя Бог; следвай първата Ми заповед, без обаче да пренебрегваш останалите;

почини си сега, без да забравяш Присъствието Ми, ние, нас?

Да, Господи мой. Ние, нас, за вечни времена.

благославям те, благослови Ме и ти;

Благославям Те, Господи мой, и Ти благодаря за всичко, каквото ми даде.

(Това послание беше дадено за един мой приятел Православен руснак и се отнася до Русия.)

(…) ще дам на Русия Възстановителния Си Мир; ще бъде подпечатан от Мен вечен съюз; като пастир спасяващ агнетата си от устата на вълка, така синовете на Русия ще бъдат спасени от Мен; възнамерявам да я издигна и да я направя свята, и да направя от синовете й свети хора, които ще учат на непорочност, тъй като в нея Духът Ми ще живее и ще я направлява със святост и справедливост (…)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message