DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз, Твоят Бог, Живеех В Твоята Пустош

3 март 1990

Иисус?

Аз съм;

никога не бъди фрапантна; презирай всичко това, което не произхожда от Мен; Аз съм Чист и Свят, как иначе Духът Ми ще работи в теб, както Аз желая?1 Васула, не можеш нищо да направиш без Мен, Аз съм, който ще прославя отново Името Си, грешниците ще се завърнат при Мен; Името Ми ще бъде запазено Свято и каквото казах, ще го изпълня;

дете Мое, Аз съм Разкривателят на Тайнствата и разкривам на мнозина какво трябва да стане; ти си една от Моите избрани души, на които разкривам Святото Си Лице и Своите намерения, единственото, което имаш да правиш е да продължиш да предаваш Посланията Ми, не трябва да убеждаваш никого; цвете, направи всичко, което можеш, а Аз ще направя останалото; зная добре колко си ограничена, но не се безпокой, до теб съм, за да те насърчавам; умножи молитвите си, зарадвай Ме и оставани при Мен; помни, беше мъртва и те вдигнах, беше студена към Мен и съживих в теб Моя Пламък, за да те погълна с Обичта Си, беше апатична към Мен, но те направих пламенна и жадна за Мен;

в продължение на години Аз, твоят Бог, живеех в твоята пустош, без да намирам почивка и отмора от създанието, което бях сътворил с толкова oбич; с голяма тревога гледах как се изплъзваш далеч от Мен, трябваше само да кажа: “нека тази пустoш и тази суха земя да заликуват”, но исках твоето съучастие, не исках да насилвам свободата ти; за да те освободя, любима, трябваше да те завлека чак в пустинята и да те оставя сам сама; едва тогава ти осъзна колко беше гола и колко опетнена беше душата ти, и така, с голям ужас, долетя в Краката Ми; ти осъзна колко недостатъчна беше сама по себе си; след това ти дадох да разбереш до каква степен страдах в твоята пустош и как беше превърнала Устните Ми по-сухи от пергамент, от жажда за обич; тогава те накарах да видиш как вътрешността ти се беше превърнала в съвършена пустиня, за да свие гнездо усойницата и да снесе без страх яйцата си в теб;2

след това, позволих покривалото ти да падне, за да могат очите ти да видят Красотата Ми, и те докоснах с Пръста Ми, преобразявайки те; тръгнах във всички посоки, за да видя по какъв начин мога да те направя Моя за вечността и да те посветя в тайнствата Си; преобразих пустинята ти в извор и от пущинака ти направих да потекат реки; да! Аз съм Този, който скоро ще направя от изгорената ви3 земя езера и от изсъхналите ви страни водни извори, няма да ви оставя да умрете; чуйте, ще разклатя мнозина от вас и ще накарам Гласът Ми от Святата Ми обител да бъде чут, ще покажа Святостта Си и Милостта Си на много нации, за да могат да Ме признаят;

Свят съм и ще ви помогна да разберете всички, че и вие трябва да живеете свято;

“Обикнах Те късно, о, Красота, винаги древна, винаги нова. Kолко късно Те обикнах! Ти беше в мен, но аз бях отвън, и навън Те търсех. В заблудата си, търсех красивите неща, които Ти създаде. Беше с мен, но аз не бях с Теб. Земните неща ме отдалечаваха от Теб, тези неща, които, ако не бяха в Теб нямаше въобще да съществуват. Ти позова, провикна се и прониза глухотата ми. Блесна, светна и разсея слепотата ми. Пръсна благоуханието Си върху мен. Дишах Те с пълни дробове и сега копнея за Теб. Вкусих Те. Сега изпитвам все повече и повече глад и жажда. Докосна ме и потърсих с жар Мира Ти.”4

Господи мой, мислите ми са заети с единството, дали желаят искрено да се обединят, Господи мой?

колкото до това, дете Мое, не ти ли бях казал и показал колко са неогъваеми някои от тях? викат за мир и единство, но нямат предвид нито дума от това, което казват, сърцето им е твърдо като скала и са толкова неотстъпчиви, колкото мелничен камък, но ще ги огъна всички с Пламъка Си, почакай само и ще видиш…

 


1 Иисус ме упреква за някои неща, които бях казала за някого.
2 Съвсем в началото на това откровение Бог ми беше дал видение с вътрешността на душата ми. Видях как хранех усойница.
3 Целия свят.
4 Св. Августин, Изповеди, Кн. 10.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message