DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Страданието Ми Ежедневно Се Повтаря

20 февруари 1990

(Днес отново, докато се молех със скръбните тайни, изпитах частично Страданието на Господа. Изживях отчасти Гетсимания и отчасти Разпятието.)

дете, проникни по-дълбоко в Раните Ми, чуй Туптенията на Сърцето Ми… привързаността Ми към теб е станала лудост в такава степен, че желая да те накарам да участваш с Мен в Страданието Ми; обичай Ме, както Аз те обичам; Страданието Ми ежедневно се повтаря; ден след ден бивам завличан в пътя на Голгота от онези, които не следват вече Пътя Ми; агониите Ми се множат, гледайки децата Ми да се направляват към вечния огън; Сърцето Ми се помрачава от нетърпими болки, наблюдавайки толкова неблагодарност на земята; Тялото Ми е безмилостно бичувано;

страдам; а бях изпълнил домовете им с хубави неща, бях им дал Мира Си; обикнах ги и продължавам да ги обичам с Жар и въпреки това бивам коронован от самите тях с трънен венец; стоя пред тях като Просяк, със Сърцето Си в Ръката Си, умолявайки ги, но вместо любезен поглед, те Ме осмиват, плюят върху Ми, подиграват Ми се, удрят Главата Ми и Ме водят силом на Хълма, където наново Ме разпъват; бавно чезна и Кръвта Ми се излива безспир; всеки ден бивам наново разпъван от грешници; имам нужда от почивка, ще Ме оставиш ли да си почина? вземи Трънения Ми Венец, Гвоздеите Ми и Кръста Ми… нищо ли нямаш да Ми кажеш?

Господи мой, Любими мой,
Ти, който ми повери най-Свещените Си Украшения,
Ти, който ме покри с Обичта и Нежността Си,
Ти, който разпростря Ученията Си върху мен като миро
и ме заля със Своето Благоухание,
Присъствието Ти ме радва.
Даде ми Дара на Обичта Си,
даде ми Дара на Страданието Си,
не мога да Ти дам нищо освен благословиите си,
волята си, душата и сърцето си.

23 февруари 1990

(Петък - точно в 15.00 часа отидох да срещна Иисус в Страданието Му и Кръста Му.)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message