DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Вдигни Очите Си Към Мен

17 януари 1990

мир на теб; цвете Мое, позволи Ми да използвам ръката ти днес, за да напиша Своето Послание;1

давам ви Мира Си; любими, създадох ви, за да ви използвам като средство, за да оповестя Посланията Си на света; въздигнах ви, за да направя от вас живи олтари, давайки ви Своя Пламък; въздигнах ви, за да ви преобразя в живи храмове; Благодатта Ми е над вас, Очите Ми никога не ви напускат; елате да черпите от Богатствата Ми, елате, зарадвайте Ме, изричайки тези слова:

“бъди благословен,
Господи, Всемилостиви,
на Теб принадлежи всичкото величие,
могъщие и блясък,
на Tеб принадлежи господството
и Ти си Владетелят на всичко и над всичко,
и от Теб и посредством Теб
Единството ще слезне като светкавица,
за да почете и да Прослави Твоето Тяло;
амин;”

и ви казвам, че в Единството ще бъдете като съдове носещи Светлината Ми, провъзгласяващи Царството Ми и учещи Истината в пълна свобода и без никакво препятствие, от когото и да е;

(Напиши още няколко реда за онези, които избрах:)

бъдете подготвени за няколко още премеждия; намирам се пред вас, за да отварям пътя ви, затова не се страхувайте; мнозина ще се скандализират, но този, който проповядва Истината не е без изпитания, вашите угнетители ви заобикалят, но усетихте ли някого? казвам ви, преди дори да се доближат до вас, ги разгонвам; Аз, Господ, вървя до вас;

чуйте Ме: за да се обедините, ще трябва всички да се огънете; не трябва да съществува съперничество, помежду ви, нито тщеславие, а всеки трябва да заличи себе си; Аз съм Божествен и желая и вие да сте божествени; трябва, любими Мои, всички да се огънете, тъй като всички си поделяте Духа Ми;

Аз, Господ, ви благославям;

Иисус?

Аз съм;

Аз, Иисус, те обичам, дъще; кажи Ми, ако не бях дошъл по този начин да те спася, щеше ли да Ме очакваш сега, служейки Ми? и ако не беше възпитана от Мен, би ли могла да схванеш това, което става в Църквата Ми?

Не, не, Господи, но не съм добра да ми се дава всичко това.

цвете, дори да не си добра, с теб съм тук да те благословя и да те привлека по-надълбоко в Сърцето Си; храни се от Мен по този начин; имай Мира Ми;

вдигни очите си към Мен,

и Святото Ми Лице ще светне върху теб; помазах те да бъдеш една от невестите Ми, издигнах те, за да бъдеш Моя; Обичта те обича… напоих те с финото Си благоухание, разпръснах благоуханието Си по всякакъв начин върху твоите приятели; украсих те с украшенията Си, за да заприличаш на Мен; закрепих те за Мен;

вдигни очите си към Мен,

и виж Святото Ми Лице; Аз съм твоят Спасител, който те обича; приеми начина, по който те водя; изготвих Плановете Си много преди да се родиш; пости, любима Моя, умъртви сетивата си, поправи за онези, които Ме раняват;

вдигни очите си към Мен,

и чувствай как Обичта Ми те обгръща и те поглъща; поправи за другите, доставяйки Ми радост; погледни! Аз съм Този, който най-много те обича, ще се съпротивиш ли на зова Ми? ще се съпротивиш ли на Мен? Аз, който те призовах с името ти, оформих те по Своя Образ; Аз, който те възкресих от мъртъвците и те освободих от страните на подземния свят;

вдигни очите си към Мен,

и погледни своя Цар, който украси голотата ти със Своите Благословии; венчах се за теб и те отгледах с Мъдрост; ах, Васула, ученичко Моя, зарадвай Ме и си подели с Мен;

вдигни очите си към Мен,

и погледни Този, който те спаси; Аз съм Този; Този, който те създаде;

вдигни очите си към Мен,

и Ме погледни; Аз съм Този, който ти разкри Святото Си Лице; Аз съм Този, който направи да се процъфтят сетивата ти; Аз съм Господ, който те погледнах, oцених те и прострях върху теб Ученията Си; погледни Устните Ми2... от самите тези Устни на твоя Бог, ти научи всичко, каквото днес знаеш; Устните на твоя Бог ти диктуваха и цялото Знание, което имаш, произхожда от Мен; Аз съм твоят Възпитател; желаеш ли да Ме оставиш да те водя в Mоите Стъпки до края? ще Ми позволиш ли да го направя това?

От самата Ти Ръка ми беше дадена Храна,
без каквато и да е заслуга,
коя съм, за да бъда изпълнена с благодати?
Всичко произхожда от Теб.
От собствената Ти Ръка бях залята с дарове.
Благославям Те, о, Господи,
ще се радвам и ще ликувам в Обичта Ти
и решена повече отвсякога,
ще Те следвам с жар до края.

тогава вземи Кръста Ми на Обич и Мир и заедно ще продължим напред; помни, любима Моя, че съм до теб през цялото време, помни Святостта Ми, за да можеш да вървиш в святост; предостави Ми нищетата си и Душата Ми ще те облекчи; твоят Спасител е на твоята страна; Аз съм Този, който вдига бедния от прахта; виждаш ли, Васула Моя, с вярата и посредством вярата в Мен те накарах да влезеш в това състояние на благодат;

(Господ има предвид, че се приближих до Него с благодатта Му и посредством детска вяра.)

Аз, Иисус, те обичам; очаровай Ме винаги;


1 Послание за 18 януари 1990, пръв ден от празнуването на Единството и мой рожден ден. Това послание беше дадено да се прочете на 18-ти.
2 Иисус каза това, показвайки с два пръста Устните Си.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message