DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Не Съм Непристъпен

5 октомври 1986

(Чета книга, където много хора, като мен, описват “преживяванията си с Бога”, но на повечето от тях е било казвано от “специалисти” да забравят своите преживявания, защото не са от Бога. Казват им, че само души особено издигнати биха могли да изпитат подобни неща с Бога и че човек трябва да бъде особено издигнат. Доколкото зная, аз не съм от тях и далеч от това да съм добра. Реших да спра тези срещи, пишейки с Бога. Бих могла също така да “пакетирам” всичко това. Изглежда сякаш казват, че за да стигне човек Бога, трябва да бъде свят и ме карат да вярвам, че Бог е толкова далеч. Затова, ще изоставя всичко и ще оставя тази “сила” водеща ръката ми в продължение на месеци да пише за последен път.)

Васула! не Ме оставяй, любима, бъди зована от Мен и учена от Мен; помни, до теб съм през цялото време; Аз, Бог, живея в теб; вярвай Ми, Аз съм Всемогъщият, Вечният Бог;

Не. Не е възможно. Не може да е Богът. Онези, които знаят, ще ми докажат, че това не е Богът. Само възвишенo чисти души, които са достойни могат да получат от Бога такива благодати.

не съм непристъпен! Васула, не отказвам на никого; укорявам всички онези, които възспират насърченията Ми към децата Ми да дойдат при Мен; онзи, който учи, че, за да дойде човек при Мен или да бъде приет от Мен, трябва да е чист или достоен, вреди на Църквата Ми; човек, който Ме е намерил, но бива обезсърчаван от другите, Аз, който съм Безмерната Сила, ще го подкрепя, давайки му Силата Си; защо, защо да разполагам с хора, които се самоназовават специалисти и отсъждат дали съм Аз или не, забранявайки всякаква възможност, оставяйки децата Ми потиснати, безпомощни и неутешени, хора, които пренебрегват всичките Ми благодати и изтръгват от Мен децата Ми; защо биват отхвърляни всичките Ми благословии; благословии, които Аз давам; Аз съм Безмерното Богатство;

дъще, когато най-сетне Ме откри, бях изпълнен с щастие; бях внимателен, за да не те уплаша; бях толкова нежен, както майка с детето си; накарах те да се доближиш до Мен; бях изпълнен с щастие, че те позовах и те срещнах, че тe имах до Себе Си, че поделих всичко, каквото имам, любима Моя; и сега, идваш да Ми кажеш, че възнамеряваш да Ме оставиш, защото Аз, Бог, съм недостъпен и защото беше информирана, че само достойните души могат да се доближат до Мен и че ти не притежаваш необходимите изисквания! не отхвърлям никога, която и да е душа; предоставям благодатите Си дори на най-жалките;

възрадвай Ме и Ме срещни по този начин; благославям те, дъще; водя те; храниш се от Мен; Васула, прочети днес 1 Петър; чети внимателно, след това ще ти обясня; прочети първата глава; живей с вяра; Петър ви учи да имате вяра;

(Иисус ме накара да проумея много неща с думата “вяра”; че с вяра човек може планини да измести. Трябва сляпо да вярваш, ако го желаеш.)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message