DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Днес, Светият Дух На Благодат Е Действително Крайъгълният Камък

23 декември 1989

мир на теб, дъще, докосни Сърцето Ми… чувствай колко разкъсано е Сърцето Ми!

(С духа си усетих Сърцето на нашия Господ.)

извади тръните, които днес пронизват Сърцето Ми;

Покажи ми как да извадя тези тръни, Господи.

тръните могат да бъдат извадени чрез обич; обичай Ме, обичай Ме, Васула, бъди за Мен балсам, утешавай Ме и Ми води малки души; показвай им Сърцето Ми, говори им за Обичта Ми, изваждай всеки трън и го замествай с една малка душа…

огромни поправки трябва да бъдат направени в Дома Ми, но ще Го построя наново, тухла след тухла, слой след слой; независимо от впечатлителните нападения нанесени на Дома Ми, Аз, Господ, накрая ще надделея; тогава ще изпълня Дома Си с чисти души, като гълъби изпълващи своя гълъбарник, така ще бъде в Cобствения Ми Дом; и ще позволя тези чисти души да се хранят непосредствено от Ръката Ми, за да се научат да казват: “Авва”; Божествеността ще победи корупцията, корупцията, която посредством пороците на света направи децата Ми атеисти;

възнамерявам да направя от тези чисти души божествени същества отразяващи Божествеността Ми; затова в тези дни непрекъснато ви припомням Истината, дори да се повтарям; дори някои от вас да се дразнят от това, че се повтарям, ще продължа да ви напомням същите истини, това е единственият начин да съживя някои мудни духове;

днес Светият Ми Дух на Благодат бива отхвърлян от неверниците, но те не знаят какво отхвърлят; това е, както казва Писанието:... “камъкът захвърлен от зидарите се оказа, че е ключът на свода; непреодолима пречка, скала, в която се спъват хората;”1 тези неверници се спъват в крайъгълния камък, тъй като не вярват в Делата на Светия Ми Дух; да, днес Светият Ми Дух на Благодат слизащ да ви покаже Пътя, Истината и Живота, е действително Ключът, Крайъгълният Камък, който не можете да разпознаете и напълно отхвърляте;

дъще, дори в несъвършенството ти ще успея да довърша Своите Послания; гледай на страданията Си като на благословии; мисли за това, какво трябваше Аз да изстрадам, за да изпълня Делото Си и как посредством Раните Си ви излекувах всички; Аз, Господ, имам нужда от великодушни души, желаещи да се жертват за другите и да станат малки разпятия; всички тези жертви няма да са напразни; огромни поправки трябва да бъдат направени и времето напира;

затова, малка ти, опирай се на Рамото Ми, когато се уморяваш; не падай, опирай се на Мен; обединени сме; моли се, Васула Моя, за каузата на спасението на твоята епоха; милвай Ме, своя Бог, с ограничеността си; милвай Ме с молитвите си идващи от сърцето ти; искам искреност, не искам задължения, искам сърцето ти; бъди съвършена;

елате, Очите Ми не ви оставят; всички вие2 сте Моята Радост, Моето Щастие;


2 Малки души.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message