DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Когато Идват Изпитанията, Не Протестирай

19 декември 1989

О, Свети Дух на Просвещение, не позволявай на душата ми да се обърка. Ти си Божественият ми Учител и Ти си, който ме просвети и от Устата Ти бях научена. Тук съм, за да Те чуя, Господи мой и Повелителю.

малка ти, когато идват изпитанията, не се противи, не давай мнението си, Мирът Ми трябва да е единственото нещо, което да идва от теб; Мирът на Господа; спонтанни отговори в раздори могат да станат непоправими грешки; вземи, каквото ти дадох от Сърцето Си, нищо повече, нищо по-малко; вземи от това, което ти дадох; разбираш ли Ме сега?

Да, Господи мой. Господи, кажи ми отново Кой си.

чуй Ме тогава: Аз съм, Иисус, Любимият Син на Бога, Словото станало плът, дошло да живее всред вас; Аз съм, твоят Спасител, който ти говори;1 цвете, смелост, почини си в Сърцето Ми и чуй Туптенията Му, точно като на Гълъба от видението ти; чуй, безумно ви обичам всички, сега Ме познавате по-добре, О Пандократор; Аз съм твоят Възпитател и ще те подкрепям с вяра, вяра, вяра; обичам те и желая чрез вярата и във вярата да те възпитам и да те издигна; изрази ще имаш винаги; за да Ме чуваш, ще трябва да се съсредоточаваш, така че да можеш да влезнеш в съзерцание; а за да помниш Присъствието Ми, ти отнемам способността да контролираш ръката си, приеми ги тези неща, тъй като произхождат от Мен; харесва Ми този начин, не забеляза ли, че, каквото научи, произходи от Мен? по този начин ще те водя до края, радвай се, ученичко!

Оставяш ме безмълвна, Боже мой…

бъди щастлива, тъй като не заслужаваше нито една от тези благодати; ела, Обичта те обича;


1 Иисус го каза това, сякаш го казва на някого за пръв път.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message