DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Моите Ме Познават - Покорството Към Мен, Твоя Бога, Предхожда Покорството Към Хората - Всяко Благочестие Към Моята Майка Е Приятно За Сърцето Ми

4 декември 1989

Господи мой, не ме изоставяй на произвола на преследвачите ми. Лъжесвидетели се надигнаха срещу мен. От деня, в който се опитвам да Те направя достояние на днешната младеж и да й науча Пътищата Ти, яростта на Лукавия се е удвоилa срещу мен. Да, Господи, от деня, в който оповестих Посланието Ти и показах сладостта на Святото Ти Лице, Лукавият манипулира с моите обвинители. Измамени и заслепени от него, те ме преследват и ме нападат.

Васула Моя, бъди силна; Свещеното Ми Сърце е твоята Крепост, ела, дете Мое, скрий се в дълбините Му; освободена от Ръката Ми, Обичта те обича; виждаш ли, дете Мое, тези хора не говорят Моя език; езикът Ми на Обич никога не е прониквал в тях; сега съзнаваш изцяло, че този, когото издигам при Мен, който говори езика Ми и се старае да живее до Мен в преданост, бива със сигурност нападан; езикът Ми е език на Обич, но те не са го разбрали; ако те наричат еретичка,1 наричат Мен еретик, и цялото Ми Царство, след като Царството Ми се основава на Обичта; тези служители се нуждаят от много молитви, последвани от жертви;

всяка душа осъждаща Посланието Ми ще застане в Съдния Ден срещу Мен и ще Ми даде сметка, и повярвай Ми, строго ще я съдя; помни обаче, че съм на твоята страна; мисли непрекъснато за това, Васула Моя; ела, нека се помолим;

“Отецо!
Ти, който издигна душата ми над това мрачно изгнание
и ме постави под Крилете Ти,
смили се над мен,
вдигай ме, когато се страхувам,
давай ми Обичта Си и Мира Си,
подкрепяй ме с по-голяма Вяра,
за да прославя наново Святото Ти Име;
амин;”

Обичта е до теб и познавам Своите и Моите Ме познават, но ще отнема зрението на тези, които гледат и ще дам зрение на онези, които са слепи;

ела, бъди Мой тамян и бъди приятна в Очите Ми като не Ми отказваш нищо; Мъдростта ще те обучи, ела;

Ние, нас, Господи?

ние, нас, любима Моя;

(Почувствах Иисус да ме зове, бързо изтичах при Него.)

дъще, ти си зеницата на Окото Ми, нека никой да не те заблуждава да мислиш противното; слабостта ти непрекъснато Ме очарова; неспособността ти Ми напомня онази на първите Ми ученици, когато трябваше да зависят изцяло от Моето Повелителство; дъще, боготвори Ме и се прилепи за Мен, защото съм Животът;

Васула Моя, покорството към Мен, твоя Бог, предхожда покорството към хората; размисли върху тези слова;

Господи, днес се затруднявам да се съсредоточа.

издигни душата си при Мен, ограничавайки външните си мисли, вглъби се и чувствай Моето Присъствие; нека душата ти се издигне от размисъл към съзерцание; приближи се до Мен, своя Бог, в мълчание; ела при Мен в съзерцателно боготворение; виждаш ли? сега, моли се с розарията;

(Иисус има предвид докато диктува…)

слушам те заедно с Моята Майка;

(Молих се, започвайки Розарията с първата Тайна. Днес ca Славните Тайни.)

възкресих се; ще се молим ли? ще ти помогна да размислиш, ела;

(След като свърших първата Тайна.)

внимавай да не загубиш своето съсредоточение; проникни в следващата Тайна, когато се възнесох при Отеца; любима, моли се; амин…

проникни сега в третата Ми Тайна, когато Светият Ми Дух слезна като Огнени езици; моли се за идването на Петдесетницата, поколението ви вече усеща болките на раждането Й; нощта почти е отминала, скоро ще се развидели и когато се развидели, злото скитащо се на воля в нощта ще изчезне със зората; да, наистина, Духът Ми на Благодат ще се излее върху цялото човечество и поколението ви ще бъде нахранено непосредствено от Мен; ще бъдете научени и водени от Мен и самите Мои светии и ангели отвисоко ще ви срещнат на всеки пътен ъгъл; ще излея върху вас Хляба Си; ликувайте и бъдете щастливи! Аз, Господ, съм Светлината на света; онези, които имат уши нека чуят; смелост, зората скоро ще бъде с теб;

ела, размисли; сега следва четвъртата Тайна, Успението на Любимата Ми Майка; бъди благословена и размисли…

благословена ти, нека навлезем сега в петата Тайна, където Аз, Господ, короновам Своята Майка, наричайки Я Царица на Небето; дъще, желая да се вглъбиш върху тази славна тайна; ела: всяко благочестие към Моята Майка е приятно за Сърцето Ми;

ела, пиши, до теб съм; възрадвай се душа, вземи молива си и препиши всичко това;


1 Един свещеник ме нарече еретичка, тъй като Иисус е толкова нежен с мен и ме нарича “невеста”. Забравя, че всички монахини “се венчават” за Христос и че Той е Женихът им, затова защо да не можем да сме невести на Христос!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message