DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичам Детинската Вяра

26 ноември 1989

дете, мир на теб; чуй Ме, бъди благоразумна, не споменавай неща, които не са от това откровение; използвай Словата Ми от това откровение и от Писанията; Аз съм Учителят ти, бъди благоразумна, разчитай на Мен; Спасителят ти, Аз Съм; Светият ти, Аз Съм; Аз съм Вечно Съществуващият, затова защо да не разчиташ на Мен? приятна си Ми, когато Ми се усмихваш, обичам детинската вяра;

Васула, смелост, ще съборя всичките Си врагове; смелост, дъще, зная, че е трудно да се живее в изгнание и в долината на смъртта, но бъди уверена за Обичта Ми; на твоята страна съм и ще ти помагам дори в най-малките неща;

Обичта те обича;

 

27 ноември 1989

Господи, бъди Силата ми, ще прегръщам Кръста Ти до края. Благодаря Ти за всичко, което ми даваш.

имай Мира Ми, Васула на Свещеното Ми Сърце; не се страхувай, харизмата, която ти дадох ще остане с теб до деня, в който ще дойда да те взема; бъди щастлива, че желая да те храня по този начин! бъди щастлива, че желая да оставя този дар с теб до края! бъди щастлива, че те облагодетелствах толкова високо! бъди щастлива, дъще, че ти дадох отново живот! благославям те за тази малка вяра, която Ми даваш; вземи Кръста Ми, прегърни Кръста Ми; Кръстът Ми е Животът ти;

Аз, Иисус от Назарет, благославям теб и всички онези, които работят за Посланието Ми, разпространявайки Го, благославям всеки един от тях; ела, ние, нас?

Да, Господи.

ние, нас?

Да, Свята Майко.

 

28 ноември 1989

Иисус мой?

Аз съм; Обичта е до теб, вземи Кръста Ми и Ме отмори, дете Мое; Обичта е уморена и се нуждае от почивка; ах, дете Мое, не Ме изоставяй; ще влея в теб знания и способност за различаване, но искам пълното ти предаване всеки ден, защото как иначе бих задействал Волята Си в теб?

ела, помни Присъствието Ми; Обичта те благославя;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message