DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Господ Иска Всекидневното Ви Предаване

25 октомври 1989

(Святата ни Майка за групата за молитва:)

Мирът Ми е с вас, еклезия ще се съживи;

елате, бъдете приятни на Господа и Му се предавайте всеки ден; позволете Му да ви промени в предани деца, в деца на Светлината; променете живота си, откъсвайки се от светските неща, тъй като, малки Мои, вие просто минавате през този свят; постоянно ви напомням, че душата ви ще живее вечно и многократно ви предупреждавам да промените живота си;

какво иска Бог от вас? и какво е съвършеното нещо да се  направи? Бог иска всекидневното ви предаване, пълно предавaне, за да ви оформи в съвършени същества; съвършеното, което можете да направите е да се покорите на Божията Воля, като Му предоставите вашата воля; търсете Го, търсете всичко, което е Той; моля ви, не слушайте подшушванията на дявола, издигайте душата си чрез непрестанна молитва; обичам ви, деца, и Очите Ми не ви оставят сами нито за миг;

научете се посредством Посланията Ни да правите добро, нека Посланията Ни да хранят бедната ви душа и да ви доведат обратно при Знанието, нека ви доведат при Святата Библия и при Истината и Живота; искам да ви спася от мрежите на дявола; искам да издигна душата ви на по-високо ниво на молитва;

тази вечер, деца Мои, ще се застъпя пред Отеца за всички вас по особен начин; трябва да знаете, че можете посредством голямата Му Обич да получите много благодати, трябва да знаете колко безмерно богат е на Благодат; желайте Господа, изпитвайте винаги глад за Господа; разтоварете всичките си грижи, предоставяйки Му ги, доверете Му се;

разширете Царството Му с обичта си към Него и към вашите братя; отплатете се на злото с обич, нека обичта да е принципът в живота ви, нека обичта да е вашият корен; осъзнавайте мислите си, не се съдете един друг, тъй като вашите пътища НЕ са като тези на Господа; стремете се да радвате Господа, бивайки смирени, без да осъждате другите; Божията Oбич се разкрива дори на най-незначителните от всички вас;

вървете в мир, любими, влезте в домовете си, без да Ни оставяте назад, вземете Ни със себе си; научете се да чувствате Святото Ни Присъствие; научете се да казвате “ние” вместо “аз”, “нас” вместо “мен”; благославям ви всички, бъдете един, както Господ го желае; не се разделяйте, тъй като на Небето вие сте едно;

бъдете в Мир и живейте в Мир;

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message