DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Молете Се В Мълчание
Голямото Oтстъпничество

10 октомври 1989

Днес душата ми копнее за Теб,
дадох Ти сърцето си и душата си да бъдат оформени.
Моят Господ дойде при мен
в целия Си Блясък и Величие,
за да издигне душата ми при Него
и да ми покаже Голямата Си Обич и Милосърдие.
Вдигна ме с Нежност
да възглася на всички Hации
Безмерната Му Обич и Милосърдие.
Обичта Му е Вечна.

любима, остани малка, за да можеш лесно да се плъзнеш в Свещеното Ми Сърце; Обичта те обича; чуй и пиши:

мир на всички вас; Аз съм Мир, Аз съм Обич; идвам при нацията ви от Безмерното Си Милосърдие да простра Лозето Си и във вашата страна, за да могат Нивите Му да произведат достатъчно плодове и да нахранят умиращата ви нация; Божествените Ми Дела се разпростират навсякъде по тази земя и всички Те са добри, тъй като дават в подходящото време на всеки, който иска; чуйте Гласа Ми, предани деца, и се разцъфтете, както цветята се разцъфтяват с идването на пролетта, разцъфтете се под Лъчите Ми на Чиста Светлина излъчваща се върху вас;

изпълвам с благословии мрака на вашата нация; искам да излекувам бедната ви душа, искам да отморя изтощената ви душа; затова, спуснете се в отворените Ми Обятия; Аз съм вашият Спасител, който ви вика да се завърнете при Мен; виждате ли, деца Мои, духът на летаргия е забулил много нации, оставяйки голяма част от тях в дълбок сън и наблюдавам всичко това отвисоко с агония и болка; днес Аз, Господ, търся сърцето ви, тъй като това, от което се нуждая е обич, отговор на обич…

елате, елате при Мен с простота на сърцето, като дете доближаващо се с доверие до своя баща; елате при Мен също така, показвайки Ми слабостта си и доверявайки Ми проблемите си, oставете Отецът ви на Небето да ви чуе...

Аз съм Обич, Върховният Извор на Обич, който жадува за отговор на Обич; не отказвай на умолението Ми; откажи се от изкушенията, които те обкръжават, дете Мое; откажи да се поддадеш на Сатаната; ако знаехте само колко близо Съм до вас и как горя от желание да издигна душата ви при Мен и да ви отбия за истинска Храна!

постарайте се да Ме разберете, постарайте се да проумеете Волята Ми; не бъдете тук само, за да задоволите любопитството си, бъдете тук, за да се научите; разширете пространството на сърцето си единствено за Мен, за да Ми позволите да направя във вас Своя Дом; не задушавайте Духа Ми в себе си c неморалност, рационализъм, егоизъм и други грехове; не Ме задушавайте, оставете Духът Ми да диша във вас и вдигнете очите си към небето и се молете в мълчание, както Аз се молех на Отеца Си;

молете се със сърцето си… и Той ще ви чуе;
молете се с обич… и Той няма да ви откаже;
молете се с Вяра… и Той няма да отблъсне нито една ваша гореща молба;

каквото правите, правете го с обич за Обичта; и няма да остана мълчалив, бездеен или безчувствен към молбата ви, тъй като съм пълен с Милосърдие и пълен с Нежност;

Аз съм Добрият Пастир и търся измежду развалините Моите агнета и Моите овце; идвам да ви потърся със Сърцето Си в Ръката Си, за да ви Го предоставя; идвам да ви потърся в бедността ви, за да ви напомня отново, че не сте сираци от баща и че всички принадлежите на Мен; идвам да ти припомня, че в Дома на Отеца Ми има стая за теб, дете Мое,1… една стая, която ти принадлежи… Душата Ми копнее за теб… Душата Ми е неизказано потисната всеки път, когато една стая остава празна за вечността… Аз, Господ, ти нося Небето в Ръцете Си2 като подарък за теб, за да ти го поднеса, но врагът Ми се старае да ти попречи да го получиш;

толкова пъти той използва бедни души, за да накара Гласът Ми да замълчи, порицавайки Благодатите на Светия Ми Дух и ранявайки по този начин Тялото Ми, правейки Го неузнаваемо; криещи се зад мрачни облаци, тези души се превръщат в Господари на Злото и на Тщеславието, отказвайки да проумеят Моите Пътища; тези хора са тежък товар в Сърцето Ми; идват при Мен без страх, пусти и с празни ръце; осмиват Обещанието; още веднъж поставят в дясната Ми Ръка тръстика, подигравайки Ми се, след това я изтеглят от Ръката Ми, за да ударят Главата Ми с нея, cлед това коленичат, за да Ми отдадат почит, така че хората вън от Църквата да говорят с добро за тях; тези светотатци всеки ден наново Ме разпъват, влекат Ме многократно към Голгота, безпричинно Ме ненавиждат, ах, деца Мои...

тези хора превърнаха Очите Ми и Очите на Моята Майка във вечен извор; чуйте Вика Ми от Кръста Ми, тъй като безброй множества падат непрестанно във вечните огньове; чуйте Духа, който носи живот;

нациите ви загрубяха сърцата си и изоставиха извора на Знанието; обърнете очите си към Мен! вдигнете главите си към Мен! елате да попиете Светлината Ми, позволете Ми да снема плащаницата обвиваща нацията ви; Аз съм Пазачът на душата ви и на сърцето ви, който ви умолява за отговор на обич, една безкористна обич; умрете в себе си, оставете Духът да ръководи сърцето ви и Духът ще ви доведе при Истината, за да Ме признаете; чуйте Гласа Ми, Гласа на Духа Ми; увеличете молитвите си и живейте свято, бъдете свети, тъй като съм Свят;

ако Домът Ми е срутен днес с атеизма да господствува в толкова сърца,3 то е, защото поколението ви Ми отказва място в сърцето си; идвам, но не намирам нито обич, нито вяра, нито надежда; Домът Ми лежи срутен, превърнат в куп развалини от Рационализма, Непокорството и Тщеславието; прославените Ми пасбища от миналото понастоящем са безплодни, заради Голямото Oтстъпничество проникнало в Моето светилище;

липсва Покорство; бях дал пастирската Си тояга изцяло на Петър, за да напътства агнетата Ми до Моето Завръщане, но в злостта cи и заради личните cи интереси, а не за Моите, те счупиха на две тоягата на пастиря Ми, след това на трески… Братството беше разбито, Верността унищожена, а Стадото Ми проснало се на купища, мъртво покрай Изворите на Обич, Мир и Единство, които някога бяха Извори; единственото, което желая от тези пастири, които обръщат гръб на Петър, е да превият врат и да признаят Грешката си; искам да стигнат до мястото на почивка, което съм приготвил за тях; не желая да паднат като звезди, един след друг; ако само се вслушваха в това, което Духът им казва днес; нямаше да им припомням тяхното отстъпничество, нито Раните, които получих от тях;

молете се за тези свещеници, обичта Ми към тях е Голяма, но голяма е и скръбта, която Ми причиняват днес; молете се да могат да се наведат и да измият краката един на друг със смиреност и обич;

Аз, вашият Господ Иисус Христос, оставям Въздишките Си на Обич върху челото ви и с Голяма Обич благославям всеки един от вас, за да ви обединя и да бъдете един, както Святата Троица е Една и Същата; бъдете и вие един под Святото Ми Име;


1 Казвайки това, Иисус беше много развълнуван.
2 Видях във вътрешно видение Иисус да държи в Ръцете Си блестящо светлинно кълбо напомнящо ми блясъка на Св. Архангел Михаил.
3 Иисус изрече тези думи с огромна печал.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message