DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Поправи

1 март 1987

(Днес, на много пъти, Иисус ми каза, когато Го различавах около себе си: “Никога не се уморявай да пишеш;”)

Васула, желая словата Ми да бъдат узнати от мнозина; слова излизащи непосредствено от устните Ми, тъй като всички откровения, които вдъхнах в теб, ca от Мен; работя и по този начин; от време на време идвам да освежа всичко онова, което вече беше дадено от Мен; Аз съм Спасителят ви, винаги до вас, винаги готов да ви измъкна от злото; идвам с надеждата, че словото Ми ще проникне в сърцата и ще си отдъхне в тях;

Васула, искаш ли да поправиш за другите?

Какво точно означава тук поправям, Господи?

поправям означава обезщетявам за другите, които въобще не откликват на обичта Ми; поправи за другите; единственото, което имаш да правиш е да Ме обичаш с цялото си сърце и ум;

Обичам Те! Но искам да се науча да Те обичам без мярка, за да мога да поправя повече

ела, ще те науча; чувало ли се е някога, че не държа на думата Си? дъще, Аз съм Учителят ти и от Мен ще научиш всичко; ще ти помогна да напреднеш;

Не съм достойна за всичко, което ми даваш, зная със сигурност, когато сравнявам себе си със смирените и толкова предани хора. Не се гордея със себе си, че бях избрана като най-окаяния човек, и много по-лоша от лошите, за да получа това напътствие. Зная, че не бях избрана за качествата си. Hапротив, бях избрана за нищетата си. Ти ми го потвърди, Господи!

имай мира Ми, Васула; жалка си, но така или иначе те обичам; дай Ми цялата си окаяност и Милостта Ми ще я погълне; чувствай се обичана от Мен; ела, опри се на Мен; чуй Ме; другарувай с Мен; не забравяй, че съм Светият ти Съпътник;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message