DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Нуждая Се От Души Жертви

9 октомври 1989

мир на теб; моли се за онези, които все още се опитват да унищожат Лозето Ми през нощта; моли се, Васула Моя, гневът Ми срещу тези души да намалее; имам Рани, които разгарят Справедливостта на Отеца Ми, заради всички престъпления на това поколение; гледайки как се отнасят към Изкуплението Ми и колко ударено, бичувано и разкъсано е Тялото Ми, поривът Му да разпръсне нациите, превръщайки ги в купчина прах е голям; дори ангелите Ми треперят за това, което може да сполети цялата земя; Моят Авва се омилостивява само заради тези няколко души, които се жертват и които Ме обичат;

ах, Васула! болките Ми са големи; малка душа, жарко те обичам; облагородявам и пречиствам великодушните души, души, които приемат да поправят и да изкупят за другите; нуждая се от души жертви, които да станат жертви на Обичта, жертви на Страданието Ми, жертви, които да умрат в себе си, жертви, които са готови да си споделят Кръста Ми; нуждая се от великодушни души, които са готови да бъдат оформени от Cобствената Ми Ръка в живи разпятия; как иначе бих държал Ръката на Отеца Ми да не ви удари?

светът трябва да се промени, да се завърне при Мен и да живее свято; няма да позволя повече да бъде осквернявано Святото Ми Име; Страданието Ми се повтаря в Мистичното Ми Тяло и страдам толкова, колкото страдах при Страданието Си; стъпвам, дъще, многократно по същия Път към Голгота; всеки един час ме разпъват отново; Аз, който Съм Обичта, заслужавам ли го всичко това?

Лъхни върху нас, за да станем жертви на Обичта и да можем да изкупим за другите, Господи Иисусе.

Моя ти, можеш да Ме облекчиш с обичта си; обичай Ме и поправяй, пости и се жертвай; всички тези неща въздържат гнева на Отеца Ми; Васула, позволи Ми да те изпълня, позволи Ми да те използвам; аахх, дъще… сълзите ти Ме утешават; цвете Мое, остави сълзите ти да се разтворят в Моите и да станат едно; когато Отецът Ми види сълзите ти в Моите, ще се умилостиви;

Аз, Иисус, те благославям, благославям всички свети предмети в дома ти;1 кажи го отново!2

О, как искам да те утеша!

ах, Васула, утешаваш Ме, желаейки да Ме утешиш; създадох те да Ме утешаваш, създадох те да Ме отморяваш, да Ме обичаш и да споделяш с Мен страданията Ми; помни, скоро ще бъда с теб;


1 Казах на Иисус: “О, как искам да Tе утеша!”
2 Иисус възкликна изненадан “Повтори го!” Почувствах Свещеното Му Сърце да трепти от радост.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message