DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Копнежът За Бога

2 октомври 1989

Иисус?

Аз съм; ела, дете Мое, вземи Ръката Ми и ще работим заедно; Аз съм Мъдростта, твоят Учител, затова бъди зависима единствено от Мен; научи се, че никой не е способен да ти даде по-добро знание от Мен, който Съм Господа; слушай и пиши:

сътворение! душа! ти, който Ме четеш, ти, който Ме слушаш, възхвалявай Ме, прославяй Ме, възхвалявай Ме от сутрин до вечер, възхвалявай Ме и Ме величай безспир, поправяй за онези, които никога не Ме възхваляват, нито Ме славят; благославяй Ме, боготвори Ме и Ме желай, никой ли не ти е говорил за Песента на Тримата Младежи?1 тогава се научи и провъзгласи това сред нациите; Духът на Истината е с всички вас, малки Мои деца; ще ви напомня, че Аз съм Бог, когото идвате да срещнете и да се молите; след като съм Жив Бог, чувствам дали идвате при Мен, молейки се само с устните; искам да Ме желаете… желайте Ме, желайте Ме, жадувайте за Мен, търсете Ме с копнеж, нямайте друго желание освен Мен, желайте да бъдете в постоянна връзка с Мен, желайте да Ме радвате, желайте да Ме чувствате и да Ме чувате, желайте Присъствието Ми, нека нищо в този свят да не ви мами; защото светът ви ненавижда, не забравяйте, че Ме беше ненавидял преди вас;

поставете Ме Пръв, не ранявайте Свещеното Ми Сърце, пренебрегвайки Ме; до Мен ще чувствате Обичта Ми, Моя Мир; и тази хармония на Небето, която имам с Моите Ангели, може да стане и ваша, ако се приближите до Мен; обичам ви всички с вечна обич, обич, която сте неспособни да проумеете на земята; елате и ще ви покажа, ако желаете, какво означава Истински в Бога Живот; казвам ви тържествуващо, че който живее в Обичта, живее в Мен, вашия Бог, и Аз живея в него;

разбудете се от съня си, разбудете се от летаргията си и не се самозалъгвайте, казвайки: “но аз обичам Господа и Той го знае, винаги съм Го обичал и затова съвестта ми е чиста”, днес ви казвам да се завърнете при Мен и ако Ме попитате: “но по какъв начин да се завърнем?” ще ви кажа, като се промените; и ако кажете, “но ние сме се променили, как да се променим?” ще ви кажа тогава, като Ме желаете, като жадувате за Мен; търсете Мен, Светия; елате и Ме боготворете; нека делът ви да съм Аз, вашият Светия! нека очите ви да се разтопят от сълзи на обич в Моето Присъствие!

бъдете нащрек, бъдете нащрек, ако знаехте колко по-тревожно е да не знаете причината за греховете си, да не чувствате греховете си и да сте загубили чувството за това кое е добро и кое е зло! съпротивете се на дяволските тактики; бъдете будни в молитвите си, бъдете в непрестанна молитва към Мен; молете се безспир, позволете Ми да чувствам, че изпитвате непрестанно желание към Мен: една непрестанна молитва, молитва идваща от сърцето ви, това е Желанието на Бога, любими Мои вие; ако желаете да растете в Обичта Ми, премахнете летаргията си и молитвите ви казани с устните; да се намирате в непрестанна молитва означава да Ме желаете Мен, вашия Господпостарайте се да проумеете Моето Послание; желайте Ме с радост, желайте Ме със сърцето си, а не с устните си; позволете Ми да чуя вика ви: Авва! затова, елате отново при Мен като малки деца, върнете се при Мен и Ме молете със сърцето си, търсете Ме със сърцето си, елате при Мен, предоставяйки Ми сърцето си; Предаността ще разхубави душата ви; не се отклонявайте от Истината, тъй като Истината е Обич, затова, елате при Мен изпълнени с обич, черпейки от Сърцето Ми; бъдете в Истината, живейте в Истината, като Ме желаете безспир; направете всички тези неща, за да можете да живеете;

в тези последни дни изливам Духа Си на Благодат върху цялото човечество, не забелязахте ли, че давам и на най-незначителните? Духът Ми на Благодат се излива върху поколението ви, за да ви научи да Ме обичате; идвам като Напомняне на Словото Си; идвам да озаря този мрак със Светлината Си; идвам да ви предупредя и да ви разбудя от дълбокия ви сън; не идвам с гняв, идвам с Обич, Мир и Милос, за да снема смъртната плащаница обгръщаща нациите ви; идвам да ви напомня, че съм Свят и че вие трябва да живеете в святост; идвам да ви припомня и да ви науча как да се молите; дадох ви всичко, за да издигна душата ви при Мен и да си поделим Царството Ми;

идвам при вас като умоляващ ви Просяк; идвам при вас като Мъдрост, за да ви преподам отново знанието на Святостта; все така пламенно ви предоставям Сърцето Си, все така смирено ви предоставям Себе Си всеки ден като ваш насъщен Хляб; давам ви да ядете Храна да насити сърцето ви, да ядете до засищане; затова, елате при Мен, завърнете се при Мен и Ме възхвалете, вашия Бог;

благославям ви всички, оставяйки Въздишката Си на Обич върху челото ви; Обичта ви обича всички; бъдете един;

 


1 Да се намери в Дан. 3:52-90.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message