DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Няма Да Остана Безучастен Пред Бедите Ти

12 август 1989

Господи?

Аз съм;

цвете, единството, служенето на Мен, верността, усърдието, ще те издигнат при Мен; боготвори Ме, Аз съм твоят Бог; отмори Ме, Аз съм Светият ти Спътник; утеши Ме, Аз съм твоят Съпруг; надявай се на Мен и единствено на Мен, защото Аз Съм Този, Който Спасява;

Аз съм Иисус;

 

13 август 1989

дете Мое, Духът Ми е върху теб; Ръката Ми върху ръката ти, Словото Ми на устните ти; Моите Притчи са твоят светилник водещ стъпките ти; ако запазиш завинаги обичта си към Мен и следваш повелите Ми и спазваш Заповедите Ми, Обичта и Верността няма никога да те изоставят; Аз ще остана твоята Надежда и ти ще останеш Моето дете наследник;

ще победя всяко зло, дете Мое, което те обкръжава; няма да остана безучастен пред бедите ти, а ти, дете Мое, ще провъзгласиш Правдивостта Ми и Могъщието Ми, които спасяват дори разлагащи се трупове; Аз Cъм Възкресението и всяка нация ще Ме прослави и ще Ме възхвали;

ще бъда с теб до края;

ние? дете Мое?

ние?1 помни винаги, че Аз, твоята Майка, съм винаги до теб; моли се безспир;

 


1 Второто “ние” беше от Святата ни Майка.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message