DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Къде Е Сега Стадото На Вашето Самохвалство?

9 август 1989

(Послание за срещата за молитва на 18 август 1989 в Св. Йосиф, Католически параклис в Ко.)

Господи?

Аз съм; чуй Ме;

любими, Свят съм и ви подготвям да влезете в Пътя на Святостта; малки Мои деца, помнете да не се прилепвате към земните придобивки, прилепете се към всичко, каквото идва отвисоко и е небесно и свято; Свят съм и тъй като вие сте Моите потомци, желая да живеете в святост; пазете Свято Името Ми, осветете Името Ми;

Мои вие, елате при Мен и Ме намерете в Мълчание; чувствайте Ме… позволете си да се отворите изцяло за Мен и когато го направите, тогава ще започна да ви извисявам с голяма радост; ще ви обсипя с познания и ще издигна душата ви при Мен, разхубавявайки я; Аз съм Постоянното Напомняне на Святото Ми Слово, Аз съм Дисциплината и Мъдростта; Аз съм Единият и Неповторимият, който извисява всички онези, които Ми се предават; живейте в Светлината Ми и намерете Подслона си под Крилата Ми;

яжте от Мен, не се опитвайте да откъснете Пъпната си Bръв преждевременно, позволете Ми да ви подготвя напълно и да нахраня душата ви до зрялост и до съвършенство, за да можете да живеете; не се отвръщайте от Мен, вървете с Мен през целия ден и цялата нощ;

отново и отново зова всички онези, които блуждаят в тази пустош, търсейки Ме; ела! ти, който все още блуждаеш в тази пустош, казвайки: “търсих своя Изкупител, но не Го намерих;” намери Ме, любими Мой, в чистота на сърцето, като Ме обичаш без личен интерес; намери Ме в святост, предавайки се, както го желая от теб; намери Ме, като спазваш Моите Заповеди; намери Ме, замествайки злото с обич, намери Ме в простота на сърцето; не прегрешавай повече; спри да правиш зло; научи се да правиш добро, търси справедливостта; помогни на угнетените, нека тази пустиня и тази суша да се възрадват; нека се разпали хладината ти в бурен пламък; отречи се от апатията си и я замени с пламенност;

направи всичко това, за да можеш да кажеш: “търсих своя Изкупител и Го намерих; беше до мен през цялото време, но в своя мрак не успявах да Го видя; о, Слава на Бога! благословен да е нашият Господ! как можех да съм толкова сляп?”

след това ще ти напомня да спазваш и да почиташ Повелите Ми, за да можеш да живееш;

о, елате при Мен, всички вие пастири, които се отклонихте от Истината, как можете да твърдите, че не оставихте нито една пътека на беззаконие или разруха неизследвана? как можете да се хвалите, че прекосихте пустини без никакви следи? какво допринесоха на стадото Ми самохвалството и арогантността? да, къде е сега стадото на вашето самохвалство? можете ли да кажете сега, че управлявахте справедливо? питали ли сте се някога искрено дали се държаxте така, както Аз, Пастирът, исках да се държите? чуйте Ме затова, и разберете и вземете тези думи като предупреждение, вие, които сменихте пастирската тояга за скиптъра на Лъжата и които имате хиляди души под своето управление; не бях ли Аз този, който облекчих раменете ви от товара? не бях ли Аз, който Поправих за вас? можех ли да продължа ли да ви гледам да ядете от хляба на сълзите? всичко, което направих, беше, за да ви облекча и да ви се притека на помощ и с голяма нежност ви назовах Мои пастири;

времето е малко сега; давам ви Чудотворения и Знаци и изпълвам Небесата с Предзнаменования, давам ви предупреждения едно след друго; давам ви големи Знамения за Обичта Си и Милосърдието Си, но вие не сте наясно за тях…

готово ли е днес сърцето ви да Ме приеме? готова ли е устата ви да говори и да признае Духа Ми на Благодат, който изливам върху вас в тези дни? желаят ли очите ви да видят? ушите ви готови ли са да разпознаят Виковете Ми на Обич? сърцата ви желаят ли да се отворят, за да разпознаят днешните Ми Благодати? краката ви готови ли са да вървят и да дойдат и да коленичат в Часа на Преклонението, точно както първите пастири бяха дошли да Ме боготворят при Рождеството Ми, прославяйки Ме? готови ли сте да Ме прославите този път със сърцето си и да покажете на стадото Ми обичта си и верността си към Мен?

твърдите, че сте живи, а не мъртви, тогава как не чувам звук от вас? как така не чувам благословии? Аз съм Този, който порицава и дисциплинира всички онези, които обичам; елате и се покайте, изпълнете днес Свещеното Ми Сърце с радост и обърнете погледа си към Мен, вашия Пастир, за да не блуждаете вече безцелно в тази пустиня; присъствам, за да водя нозете ви по Пътя на Мира, Обичта и Единството;

умолявам ви тогава да вземете Ключа за Царството Ми и да Го използвате; Ключът на Царството Ми е ОБИЧ, Обич в цялата Й Слава;  Обич и Смирението ще бъде другият ключ за ЕДИНСТВОТОвземете Тези Ключове и Ги използвайте, използвайте Ги, любими Мои, и бъдете един, бъдете Един Свят Народ;

Благославям всеки един от вас, оставяйки Въздишката Си на Обич върху челата ви.

искам да добавя това към Моето Послание:

всеки, който твърди, че е в светлината, но ненавижда своя брат, продължава да е в мрака; прощавайте, прощавайте, както Аз, Господ, прощавам; бъдете свети, както Аз съм Свят, размислете върху Посланието Ми, размислете, попийте Посланието Ми; Обичта ви обича всички;

(Святата ни Майка ни дава сега Своето Послание:)

благославям всеки един от вас;

искам от вас да възхвалявате непрестанно Господа, благодарейки Му за Посланието Му; То е винаги жива сила сред вас, които вярвате в Него и Го следвате; затова, бъдете уверени, когато се приближавате до Престола на Благодатта, защото имате Милостта Му и Обичта Му, защото е винаги толкова Състрадателен; следвайте указанията Му и живейте Посланията Му, не Ги четете само, за да ги оставите след това настрана, очаквайки да получите следващите; прилагайте ги на практика, защото това ще се хареса на Свещеното Му Сърце;

вслушвайте се в Гласа Му, деца Мои, предоставете Му своите проблеми и страдания и Той ще ви благослови; пазете Свято Името Му;

Обичта е сред вас; елате, благославям всеки един от вас;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message