DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ересите Разкъсват Тялото Ми

30 юли 1989

(Родос)

(Днешното четиво беше от Кол. 2:1-15. Това стана, след като срещнах човек принадлежащ към Петдесятниците. Той каза, че всички Послания са хубави, но че със сигурност дяволът се е намесил, вземайки името на нашата Майка! Каза, че демонът ще бъде този, който ще обедини Църквите! Учудващо е как успява Сатаната да заблуждава добрите хора…)

Господи?

Аз съм; имай Мира Ми, Мирът Ми е твой;

наистина, не се заблуждавай от рационална философия и погрешни учения, изпълни мисията си за Моята Слава и повтаряй всички онези неща, на които те научих; Аз съм Мъдростта и твоят Възпитател, от Моите Собствени Устни ще се учиш, повтори след Мен тези думи:

Господи, вземи ме в душата, вземи ме в духа,
Господи мой Иисусе, вземи сърцето ми, цялото е Твое,
Обичта Ти е по-добра от самия живот;
полагам надеждата си в Теб;
амин.

малка ти, Обичта ще остане винаги до теб; ще помниш ли винаги кой е твоят Изкупител?

небето е в траур цял ден и цяла нощ заради тези ереси, които проникнаха в Тялото Ми, ереси, които поглъщат Тялото Ми; като рак се развиват в Тялото Ми; квасът им е проникнал в Хляба Ми… казвам ти най-сериозно, че тези хора ще понесат тежестта на своите грешки и вината на онези, които ги следват; ще бъде толкова тежко, колкото грешките на техните предци, които боготворяха Ваал;

цвете, помни Святото Ми Присъствие; Очите Ми никога не се откъсват от теб; ела, ние, нас?

Завинаги.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message