DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Липсата На Различаване Създава Незрели Плодове

28 юли 1989

(Родос)

Господи?

Аз съм; осъзнай, малка ти, до каква степен Присъствам;

И ще Те чуя ли, Господи мой?

малка ти, искам да Ме чуеш и да Ме чувстваш; позволи Пръстът Ми да си почине върху теб, позволи на Духа Ми да диша в теб;

О, Господи, как не заслужавам всичко това!

бъди едно с Мен… колко Аз, Господ, те обичам! виждаш ли? Свещеното Ми Сърце е отворено и който иска да влезне в него, е доброжелан; всички сте свободни да изберете; ако изберете Свещеното Ми Сърце, ще ви изпълня, ще ви оставя да живеете в Светлината Ми, ще попиете от Мен; ще ви нахраня, след това ще ви попитам дали желаете да си поделите с Мен; като Жених и Невеста ще си поделим и ще ви обновя изцяло с Обичта Си;

Господи, направи всеки един да се завърне при Теб. Обнови поколението ни, както в миналите времена.

елате, тогава, завърнете се при Мен; Аз не ви отхвърлям; Всемилосърден съм и по-Състрадателен отвсякога; признайте греховете си, покайте се и бъдете Мои; Аз-Съм-Този-Който-Спасява, Аз Cъм вашият Изкупител, Аз Cъм Светата Троица, всичко в Един; Аз Cъм Духът на Благодат и въпреки че поколението ви назовава себе си сирак от баща, готов съм да простя и да забравя и да приема отново всички онези, които отстъпиха; Светият Ми Дух на Благодат е готов да ви издигне и да ви обнови; защо продължавате да ограничавате земите си в пустини? не се ли уморихте да живеете в пустош? завърнете се при Мен, бъдете един от тези, които потърсиха Кладенците Ми и ги намериха; ще ви обновя със Съвършенството Си, с Красотата Си, със Славата Си; възнамерявам да ви издигна в съвършенство, за да може душата ви да живее;

желая да говоря на любимите Си деца;1 обичам ги и Обичта Ми към тях е вечна; повиках ги, за да им покажа Сърцето Си и те Ме чуха, чуха вика Ми от Кръста Ми; винаги желаех да очаровам душата им, тъй като са Мое потекло; желаех тази близост с Мен от началото на времената; и от самата вечност желаех да Ме обичат и да Ме боготворят, своя Бог; ела, желая да им напомня, че мога да се явявям по различни начини и в предани души, разкривайки тайните Си, разкривайки Мъдростта Си; пожелавам им да се научат да различават онова, което произхожда от Духа от онова, което произхожда от тяхната субективност;

от началото не престанах никога да ги съветвам да гледат Устните Ми; липсата на различаване създава незрели плодове, безумие, самонадеяност, това може само да влоши сърцата им; вдигнах ги от летаргията им, за да могат да живеят и очаквах този Час с такова нетърпение; с Мен ще се научат; проумейте как работи Духът Ми; обичам ви всички и не желая да ви видя да се помрачавате в безумието, не желая да бъдете заблудени от собствената ви субективност; бъдете смирени, останете малки и Ми позволете да ви храня по начина, който Аз избрах;

няма никога да престана да бдя над вас; Аз, Господ, ви давам Благословиите Си, Обичта Си и Мира Си;

29 юли 1989

(Родос)

(Изтичах при Господa за една минута само.)

Обичта е до теб; остани малка, за да може Духът Ми да расте в теб; Аз Cъм Истината, Животът и Пътят; прослави Ме, обичайки Ме;


1 На атинската група.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message