DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Патмос - Островът На Откровението

25 юли 1989

(Патмос, Oстровът на Откровението, където Свети Йоан беше заточен.)

доведох ви в овощна градина, за да се насладите на нейните плодове и блага;1

Господи мой, искам разрешението Tи да ми дадеш благодатта да “получа” Словото Ти, ако е възможно, в пещерата, където Св. Йоан беше получил и той Словото Ти. Господи, от дълбините на сърцето си Те зова. Чуй със съчувствие молбата ми. Оповавам се на отговора Ти. Амин.

съвсем в началото на горещата ти молба беше произнесено едно слово и дойдох да ти го известя; ти си човек специално избран;2

Какво наистина означава това, Господи?

чуй Ме, ела при Мен по всяко време, за да узнаят, че Аз Съм Този; Аз, Словото, слизам сред вас, за да ви простя и да ви доведа обратно при Мен;

(Послание дадено за младата Гръцка група дошла в Патмос за молитва и да научи Розарията. Някои бяха дошли от Атина, други от Родос. Всички заедно се бяхме събрали за поклонение в Патмос.)

събудете се! любими вие; Аз съм вашият Спасител, Разпънатият, вашият Изкупител; чувствайте Обичта Ми…

от обич към вас, дойдох да увелича обичта и да намаля злото; идвам да снабдя душата ви c всичко онова, което й липсва; не се страхувайте, малки вие, не съм ли Великодушен? не съм ли Всевишният? затова, имайте вяра, тъй като сте в Обятията на своя Отец; Аз, Светата Троица, съм Един и Същият;

оставете се изцяло в Обятията Ми и Ми позволете да ви оформя в Живи Колони на Светлината, позволете Ми да поделя с вас всичко, каквото имам; обичам ви! любими, светлината мъждука в този мрачен свят, защото злото гаси малкото светлина останала сега в този свят;

поколението ви безмилостно се наслаждава да нарича злото добро и доброто зло; без никаква милост, непрекъснато хулят Святото Ми Име готови повече отвсякога да приемат злото и да коленичат пред краката му, как страдам, гледайки всичко това! почувствайте Свещеното Ми Сърце колко е разкъсано, как кърви, гледайки тази мъртва епоха опитваща се да скъса пъпната връв, която я свързва с Мен, за да могат с радост да се назоват: безбожни; така, че да могат да кажат: “не е необходимо да размишляваме на кого принадлежим; виждате ли, свободни сме, сега ще излезнем и ще построим една Вавилонова Кула, не го ли бяхме правили вече? защо да сме привързани към Бога? какво печелим от Закона Му?”

вършат всичко това, защото никога не са познавали нито Отеца, нито Мен; повечето от това поколение са обожатели на Ваал; да, те са потомците на своите предци, които боготворяха лъжливи богове; единственото, което вършат е да похабяват душата си, тъй като са скъсали пъпната връв свързваща ги с Мен и хранеща душата им… направляват се своеволно към вечните огньове, нападат Святото Ми Име и решително Ме предизвикват…

елате, повиках ви и Ме чухте; Аз Cъм вашият Господ и вие Моят Народ, Моите; приемете Ме с обич и мир; земята е замърсена под краката на това поколение, затова Пречистващият Ми Огън ще слезне отвисоко върху тях, за да почисти катранената почва;

издигнете душата си при Мен и бъдете едно с Мен; имайте Мира Ми; благославям ви всички, както и всичко, каквото сте донесли да бъде благословено, Въздишката Ми е върху всяка икона и религиозен предмет;

бъдете един;

(Горното послание беше дадено след еднa “случка на кораба”. На път от Родос за Патмос се започна разговор за религията. След 15 минути групата ни от дванадесет души беше заобиколена от голям брой младежи, повечето атеисти и аргументираха с нас. Оборваха Словото на Бога. Но въпреки грубите нападки и присмевките, един младеж се завърна при Бога там на място.)

Господи мой,
нека видят Pевностната Ти Обич.
Ти си нашият Мир и Надежда.
Не заслужаваме Обичта Ти, нито Милосърдието Ти.
Бъди с нас, защото сме слаби и крехки като цветя
и имаме нужда от Сока Ти, за да ни нахрани.

бъдете свети, както Аз съм Свят; четете Словото Ми; живейте за Мен и само за Мен; отплащайте се за злото с обич; бъдете като лозовите пръчки, които никнат в Лозето; скоро ще прокарате стъбълца и ще се разцъфтите и ще изпълните света с плод; имайте Мира Ми, останете в Прегръдката Ми; Свято е Името Ми, затова помнете да бъдете свети;

елате;

26 юли 1989

(Вътре в пещерата на Откровението, точно там, където е пишел писачът, поставих тетрадката си и получих Посланието на Господа.)

Господи?

Аз съм; никога не се съмнявай; с вас Cъм сега и до края на времената и завинаги;

Господи?

Аз cъм; Обичта е до вас, не се страхувайте; елате, единственото, което искам от вас е Обич, отговор на Обич; Моят Мир е ваш, вземете Мира Ми, за да можете да Го дадете на други;

спрете да вършите зло;

обединете се! обединете се и станете един, както Аз и Отецът сме Един и Същият;

мир… мир, елате и сключете Мир с Мен, Обичта ви зове сега;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message