DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Рамото Ми Нека Да Е Твоето Възглавие, Свещеното Ми Сърце Твоят Дом

8 юли 1989

Господи, душата ми е лишена от Мъдрост, постоянство, усърдие, търпение; нуждая се от Силата Ти, за да продължа, но зная, че е достатъчно само да кажа: “отдалечавам се от Теб, плъзгам се далеч от Теб” и Обичта Ти идва незабавно да ме подкрепи, Ръката Ти да ме вдигне.

Господи?

Аз съм; никога не се съмнявай, Аз съм Господ и твое Убежище; когато се нуждаеш от Мен, при опасности, помни да се позоваваш на Името Ми и ще ти се притека на помощ; прилепи се за Мен, любима, защото съм твоят Бог, който те пази;

отговарям на всички онези, които се позовават на Мен; довери Ми се и няма никога да те изоставя; опри се на Мен и Рамото Ми нека да е твоето възглавие, Свещеното Ми Сърце твоят Дом; изоставена няма никога да бъдеш; не те ли вдигнах от Безмерното Си Милосърдие при Мен? не излях ли върху теб порой от благословии? затова се изправи и не се страхувай; зная, че си плаха, но ще ти дам Силата Си да застанеш срещу Моите угнетители; ще паднат един след друг;  никой няма да те докосне, тъй като съм твоето Убежище; не трябва да се страхуваш, минавайки през това изгнание, спомни си как те спасих от лукавия! Аз съм Изворът на твоята надежда, винаги ще си поделям с теб до края; затова, ела да разтовариш сърцето си на Мен, Аз и ти, заедно;

осъзнай как водя душата ти, без най-малката заслуга от твоя страна, дъще; каквото давам, бива даром давано, съедини се с Мен и нека бъдем едно, давам ти Мира Си; не прегрешавай повече;

Алфа и Омега?

Аз Съм;

Слава на Бога, благословен да е нашият Господ.

цвете, помни, усмихвай Ми се, когато Ме гледаш; Аз съм Обич и съм на твоята страна; позволи Ми да съм твоят Възпитател; вече беше казано, че синовете Ми и дъщерите Ми ще се научат от Мен и че Обичта ще е вашият Възпитател, вашият Учител и че всички учения ще произходят от Самата Мъдрост; Аз съм, който ще те водя до края;

ела, ти, който все още блуждаеш в този пустош, казвайки: “търсих своя Изкупител, но не Го намерих;” намери Ме, любими Мой, с чистота в сърцето, обичайки Ме безкористно; намери Ме в святост, предавайки се, както го желая от теб; намери Ме, спазвайки Заповедите Ми; намери Ме, замествайки злото с обич, намери Ме с простота в сърцето; не прегрешавай повече; престани да вършиш зло; научи се да вършиш добро; търси справедливостта; помогни на угнетения; нека този пустош и безводие да заликуват от радост; нека хладината ти да се разгори в буен пламък; отречи се от апатията си и я замести с пламенност; направи всичко това, за да можеш да кажеш: “търсих своя Изкупител и Го намерих; беше до мен през цялото време, но в своя мрак не успявах да Го видя; о, Слава на Бога! благословен да е нашият Господ; как можех да съм толкова сляп?” тогава ще ти припомня да спазваш и да почиташ Повелите Ми, за да можеш да живееш;

Благодаря Ти, Господи мой, за това, че сега се готвиш да превърнеш тoзи пустош в преливащи извори.

помни Ученията Ми; ела, помни Присъствието Ми през цялото време; Обичта те обича;1 ще си поделим ли?

О, да, Господи!

тогава, нека си поделим с обич; бъди едно с Мен;


1 Внезапно си спомних къщните занимания.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message