DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Боготвори Ме В Мълчание

5 юни 1989

Господи мой?

Аз съм;

Слава на Бога. Трябва да изпълня клетвите, които Ти дадох, Господи мой, да Ти бъда вярна и да търся само Твоите интереси и това, което най-много Те прославя, тъй като ми дойде на помощ, отгоре от Своя Престол се наведе до мен в немилостта ми. Вдигна ме, за да вървя в Присъствието Ти в светлината на живите.

цвете, Моя ти, прослави Ме, като Ме обичаш; ела и Ме боготвори в мълчание; гледай Ме в мълчание; обичай Ме в мълчание; имай Мира Ми, дъще; ще засиля Небесните Си Дела върху човечеството;

влез в Свещеното Ми Сърце и намери там отмората си; ела;

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message