DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Празник На Свещеното Сърце
Търся Сърцето Ви

1 юни 1989

(Празник на Свещеното Сърце)

Свещено Сърце на Иисус?

Аз съм; днес Свещеното Ми Сърце зове всички нации да чуят Гласа Ми; Аз съм Обич, Аз съм Мир, Аз съм Пътят, Истината и Животът; няма друго Убежище за спасението на душата ви освен в Свещеното Ми Сърце; дъще, пиши с Мен молитвата, която ти продиктувах миналата година:

о, Свещено Сърце на Иисус,
научи ме на Пътищата Си,
Свещено Сърце на Иисус,
вoди ме в Пътя на Почтеността,
пази ме далеч от лукавия
и не ме изоставяй на волята му,
Свещено Сърце на Иисус,
бъди Защитната ми Скала, защото Ти си Убежището ми,
отреди Обичта и Мирът Ти да ме водят и да ме пазят,
амин;

Свещено Сърце на Иисус,
изливаш върху нас порой от благословии.
Свещено Сърце на Иисус,
даваш на самотните постоянен Дом.
Семейството Ти намери Дом.
Благословен да е нашият Господ, който ни спасява ден след ден
и ни води един след друг в Свещеното Си Сърце.
Благословен да е нашият Господ, който носи бремето ни
и споделя страданията ни.

Господи?

Аз съм; почувствай Присъствието Ми; съсредоточи се и Ме чуй;

(Послание за срещата за молитва.)

мир на всички вас;

Аз съм Господ, вашият Спасител и Този, който търси сърцето ви; Аз съм Този, който неуморно стои пред всяка врата и чука; Аз съм Този, който преследва грешника и Този, който оставя мъдрия в недоумение; Аз съм Този, който увеличава благословиите Си и който ви подготвя благо да влезнете в Новия Ми Йерусалим;1 Аз съм Святата Троица, Цялата в Един и Същия, която със Спасителния Си План ви подготвя всички да се обедините в една само свята кошара; Аз съм Този, който забавя растежа на големите дървета и позволява на малките да растат;

не се страхувайте, любими, защото ще посея в тази пустoш нови зърна на Обич и Мир; ще съживя градината Си, така че онези, които са безбожни и нечестиви да видят и да узнаят, че Божествената Ми Ръка е върху всички вас; каменните сърца ще проумеят Безмерната Ми Милост и че Аз, Светият, съм сред вас. държа ви за дясната ви ръка, почувствайте Присъствието Ми; няма да ви изоставя, затова не се страхувайте; да, ще хвана всеки един от вас за ръка и ще ви оформя, така че да се наричате всички деца на Светлината и да служите на праведната кауза; Аз, Господ, казах от самото начало, че искам да бъдете свети, както Аз съм Свят;

след като съм вашият Бог и вие Моят народ, трябва да следвате Закона Ми; Законът Ми е Закон на Обич; научете се как да Ме обичате; научете се как да Ме боготворите; търся сърцето ви; не слушайте света, вслушайте се във Вика и на Обич, чуйте ударите на Сърцето Ми, всеки удар е зов за една душа;

елате при Мен в отворените Ми Обятия, хвърлете се в прегръдката Ми и почувствайте тази Обич, която изпитвам към вас, почувствайте тази Милост, която изпитвам към всички вас! върнете се при Мен и ще ви излекувам; ценете Словата Ми и ги издълбайте в сърцето си; не оставяйте Словата Ми да бъдат отнесени от четирите вятъра;

елате и фиксирайте очите си върху Мен и не позволявайте на никого да откъсне очите ви от Мен; осъзнайте Благодатите, които ви предоставям, когато Аз, Господ…

цвете, преодолей апатията си;

Господи Иисус, помогни ми да се измъкна от това!

радвай Ме и Ме слушай;

Помогни ми да Те слушам, Господи мой.

...2присъствам; искам сериозно от всички вас да изповядате вината си и да Ме желаете; Духът Ми на Благодат се излива върху всички вас, за да ви измъкне от този дух на летаргия, който лежи тежко върху вас и да ви съживи, преди да започнете да се разлагате, затова, отворете ушите си и Ме чуйте; зная как повечето от вас са мъртви сега, въпреки че смятате, че сте живи, но това е поради съпротивата ви да се оставите изцяло на Мен;

доверете Ми се и не Ми се съпротивлявайте, оставете се на Мен; предайте се, предайте се, позволете на Мен, Любящия ви Бог да бъда Завоевателят ви на малкото ви сърце; не се страхувайте, Аз съм Обич и Обичта желае да разхубави сърцето ви, затова обърнете внимание на Думите Ми; вероятно ви изглеждат прости, но Аз съм Бог на Простотата; Благ и Смирен съм;

зная, че мнозина от вас не престават да си мислят, че се повтарям, но това е така, защото Думите Ми като че ли изобщо не проникват във вас! ако се повтарям, това е поради вашата летаргия, поради глухотата ви; тoва e, защото мнозина от вас не прилагат на практика Думите Ми;

идвам, предлагайки ви Сърцето Си в Ръката Си, идвам, предлагайки ви Мира Си и Обичта Си, идвам, за да ви обединя отново в една единствена Кошара, идвам да възкреся тази мъртва епоха в жива епоха; елате и Ме възхвалете, своя Господ, който се навеждам до вас от Небесния Си Престол, за да ви привлека при Мен и да ви съживя; възхвалете Ме всички вие, които очаквахте Духа Ми на Благодатта да дойде при вас; идете и провъзгласeте Праведността Ми на всички нации и нека Посланието Ми да стигне до краищата на тази земя, нека да чуят Виковете Ми на Обич; радвайте се и се веселете сега всички вие, които жадувате за Мен, защото ще ви изпълня; изтрийте сълзите си всички вие, които сте потиснати ден и нощ, тъй като съм тук, за да ви утеша и да ви пазя;

Свещеното Ми Сърце ви зове всички да дойдете при Мен в святост; опрете се на Мен и ще ви отведа в Дарохранителницата Си, където ви очаквам ден и нощ; предоставям ви Себе Си всеки ден; елате, елате и Ме приемете в святост и в чистота; не Ме обиждайте; бъдете чисти и свети, когато Ме приематe, съсредоточете се и разпознайте Живото Ми Присъствие в тази малка бяла Хостия; позволете Ми да почувствам святостта и чистотата ви; о, aко само знаехте каква Благодат ви предоставям!

елате, зарадвайте Ме като размисляте върху Посланието Ми, зарадвайте Ме и живейте Посланието Ми, зарадвайте Ме и променете живота си; блажен е човекът, който размисля върху това, което днес му предоставям и изучава сърцето си и изследва душата си, тъй като ще го издигна; блажени са свещениците, епископите и кардиналите Ми, които идват при Мен като митаря,3 признавайки вината си, защото в тези сърца Словото Ми ще пусне корени и ще преуспява; ще снема тогава покривалото от очите им, за да могат да видят и да проумеят със сърцето си, че всичко, от което се нуждая е Обич, Обич и Преклонение;

но уви! толкова много от тези служители са се поддали на чародействата на Сатаната! как мога да понеса типичностите им и лъжесмирението им, когато липсва в тях обичта? кой е останал да Ме боготвори? кой от всички тях пръв ще даде пример на децата Ми и ще дойде със сърцето си  изпълнено с обич към Мен, ще падне ничком в Святото Ми Присъствие и ще Ме боготвори в мълчание?

всичко, което искам, любими, е обич в святост; търся сърцето виелате и Ми предоставете сърцето си и ще го пропия с Обичта Си, за да можете и вие на свой ред да изпълните сърцата на децата Ми; Аз съм Светият ви, който ви задава този прост въпрос: къде е стадото, което някога ви беше поверено, стадото, което беше гордостта ви?4 пречистете се, покайте се, покорете ce на Викария на Църквата Ми, Йоан Павел II, който никога не ви подвежда, но когото вие отстранявате и пренебрегвате; всички вие, които продължавате да му се присмивате, тежите толкова тежко на Свещеното Ми Сърце... предаден, Аз Съм, и от Собствените Мои… още колко дълго ще бъдете като измамен оазис за стадото Ми? мираж на безкрайна пустиня?

братя, всичко, което искам от вас, е Обич; елате и Ме боготворете, не губете времето си, търсейки Ме там, където не съществувам; бъдете пример за стадото Ми; Обичта ви очаква, елате и Ме боготворете, елате и Ме боготворете, своя Бог и своя Цар; върнете се при Мен, братя Мои, и Аз, вашият Иисус, със Свещеното Си Сърце туптящо от вечна обич, ще се смиля над вас и ще оставя греховете ви да минат покрай Мен, без никога да ви напомня за нито един;

потърсете Ме, докато все още, поради Милостта Си,5 мога да бъда намерен и ще дойда да отворя очите на слепите и ушите на онези, които направих глухи, ще ги разпечатам; ще ви позволя да видите Светлината Ми и да чуете и проумеете Словото Ми, за да можете да се промените и да Ме възвеличите и възхвалите и да Ме прославите, своя Бог, от самите дълбини на сърцето ви;

Аз, Господ, поставям Ръката Си върху главата ви и ви благославям всички; бъдете един;

благославям те, дете Мое; ела, чуй Майка Ми;

цвете, почувствай Мe; обичам те, помни, че ще те защитавам, както лъвица защитава своите малки; бъди благословена и чуй Посланието Ми:

малки Мои деца, не се съпротивлявайте на Божиите Призиви; предайте се, опрете се на Него и Му позволете да капитулира сърцето ви; слушайте Го и правете, както Той казва; Аз съм Светата ви Майка, която ви напомня на всички, че Господното Слово е Живот, Божието Слово е Светлина; мнозина от вас слушат Умолението Му за Обич, но въпреки това веднага щом напуснете тези места, светът ви привлича обратно при себе си и по този начин Умолението Му за Обич се забравя;

бях ви помолила в последното Си Послание да медитирате и да изследвате съвестта си; днес ви питам: защо толкова много от вас, които чуха Посланието Ми, идват днес, за да чуят ново Послание, когато предишното не беше нито медитирано, нито прочетено отново?

Неопетненото Ми Сърце ви обича всички, скъпи деца, и поради това ви моля да прочетете отново предишното Ми Послание и да го приложите на практика; обичам ви всички, никога не забравяйте, че Неопетненото Ми Сърце е балсамът ви за скърбите ви;

благославям ви всички в Името на Отеца и на Сина и на Светия Дух, амин;

(Писания за прочит: 1 Тим. 4:1-16. 1 Тим. 6:20-21. 2 Тим. 2:14-26 и 2 Тим. 3:1-17.)


1 Това е: в новото ни състояние, след като сме пречистени.
2 Иисус продължава диктовката Си.
5 Преди да дойде Справедливостта Му.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message