DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз, Господ, Имам Нужда От Обич И Боготворение И Единство

16 май 1989

Иисус?

Аз съм;

никога не Ме разочаровай, желай Ме повече отвсякога; расти в изпитанията си; нека се научат1 да Ме обичат, своя Бог; нека се научат да се прекланят и да Ме боготворят, своя Светия; за какво са Ми необходими молитвите им само с устни? имам нужда от обич и боготворение; моли се, любима Моя на Душата Ми, за свещениците, епископите и кардиналите Ми, да различават Волята Ми:

Аз, Господ, имам нужда от ОБИЧ и БОГОТВОРЕНИЕ и ЕДИНСТВО, всички заедно около една единствена Дарохранителница; ако търсеха интересите Ми, щяха да разберат колко копнее и желае Свещеното Ми Сърце това единство под водачеството на Моя Петър, Петър, на когото Аз Самият бях дал ключовете на небесното царство; затова, молете се пламенно всички вие, да могат всички да разберат, че Аз, Господ, ги зова да се обединят; зова всички онези, които са под Името Ми да се завърнат при истинското единство, под Петър-на-Агнетата-Ми;

по-късно, ще призова също така всички други нации да приемат Името Ми като Помазания; ще говоря в сърцето им;


1 Всеки един.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message