DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Повечето Мои Деца Са Ми Обърнали Гръб
Не Вършете Зло И Злото Няма Да Ви Се Случи

29 март 1989

(Послания дадени за сбирката в Куртетел, Швейцария.)

мир на вас;

Аз съм Господ, чувствайте Присъствието Ми, различете Присъствието Ми; днес идвам при вас, говорейки посредством Mоята служителка; винаги съм с вас, във всеки момент от живота ви; Свещеното Ми Сърце се радва, чувствайки обичта ви към Мен; агнета Мои, как винаги желаех да ви събера всички в Обятията Си и да ви скрия от лукавия! обичам ви, oбичам ви с вечна обич, ревностна обич, която ще можете да проумеете само, когато ще бъдете на Небето;

но въпреки Бездънната Ми Обич, повечето Мои деца са Ми обърнали гръб… забравиха Страданието Ми; и с напредъка Името Ми не означава нищо за тях сега; дайте им идоли и те първи ще ги боготворят, дайте им, каквото е Свято и ще Го осмеят;

Аз, вашият Светия, страдам и Тялото Ми е осакатено от непокорството, безнравствеността и нечестивостта на този мрачен свят! ах, сътворение! болезненият Ми Вик разтърсва цялото Небе, карайки ангелите Ми да треперят и да падат ничком; все още ли не сте Ме чули, дъщери и синове Мои? Виковете Ми отвисоко карат дори демоните да се стъписват пред глухотата ви… Сълзи на Кръв препълват Очите Ми, ден и нощ, час след час, непрестанно ви очаквам, завинаги ли отхвърлихте Духа Ми? Гласът Ми отеква в тoзи разорителeн пустош, без нито едно пасбище за отмора, нито един течащ извор да ви разхлади;

слизам от Престола Си в това, което някога бяха Мои Пасбища, за да ги намеря изоставени и безплодни; цветята Ми, които бях посадил с такава обич и със Cобствената Си Ръка, загиват едно след друго; цветните Ми лехи cа изоставени и повехнали; кладенците Ми не са нищо друго, освен празни дупки, тъмни и прашни, гнезда на усойници; къде отидоха пазачите Ми? защо изоставиха градината Ми? при завръщането Си, ще намеря ли поне едно цвете?

Духът Ми е сломен от липса на обич, липса на вяра, липса на мир; деца на Свещеното Ми Сърце, чуйте Вика Ми в този пустош; разпознайте Гласа Ми, разпознайте поне Времената! елате, всички вие, които не сте се помирили с Мен, елате сега и се помирете; нечестивостите ви пронизаха цялата вечност, отдалечавайки ви от Мен; не вършете зло и злото няма да ви се случи; бъдете добри един към друг, обичайте се един другиго, прощавайте на враговете cи; повтарям Словата Си, които всички вие познавате, но колцина от вас ги прилагат в действие?

молете се със сърцето си; нуждая се от обич; елате и Ме украсете с молитви, които излизат от сърцето ви, елате да черпите от Сърцето Ми, което е Бездна на Обич и изпълнeте своето; казвам ви най-сериозно, часовете изтичат, прескъпи души, завърнете се при Мен! мир! мир! мир! провикнете се към нациите за мир; мир да се обедините! мир да се обикнете! мир да Ме прославите! идва денят, когато всяко видение видяно от Моите ясновидци ще се потвърди, тъй като, каквото казвам, винаги го изпълнявам; молете се, любими Мои, за Моя Петър; молете се за Патриарха; молете се за всички Мои свещеници;1 молете се Стадото Ми да е едно, както Аз и Отецът сме Един и Същият; молете се агнетата Ми да се завърнат в една Кошара под водителството на Петър до Моето Завръщане;

о, ако слушахте само и се покорявахте! ще се помолите ли сега с Отче наш? слушам ви (…) и ви обещавам, че Царството Ми ще дойде и Волята Ми ще се изпълни на земята, както е на Небето; деца, дайте плодове на Мир; Аз, Господ, ви обичам и ви благославям всички;

(Послание на Святата ни Майка за същата сбирка.)

любими, утешете Иисус, утешете Иисус, бъдете в мир един към друг и се обичайте един другигобъдете верни на Бога и се оставете изцяло на Него; така, вие се оставяте единствено на Обичта, позволявайки Му да ви храни с Обичта и Мира Си; Господ и Аз ви благославяме всички; обичам ви; Господ и Аз благославяме всички религиозни предмети намиращи се в това помещение;

дъще, имай Моя Мир; просто се оставете в Ръцете на Обичта и Обичта винаги ще ви води; обичам ви, имайте Моите благословии;


1 Казвайки “свещеници”, Свещеното Сърце на Иисус се изпълни с особена обич към тях, но същевременно болка прониза Чувствителното Му Свещено Сърце, пронизвайки и моето, когато усетих скръбта Му. Очите ми се изпълниха със сълзи.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message