DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Искам Да Си Задушевна С Мен

16 февруари 1987

(Започвам да осъзнавам, че наистина не мога да живея без Бога. Мисля, че действително ме е прикрепил.)

Аз съм Яхве, дете; Аз съм, обърни се към Мен; обичам те и поради тази голяма обич, която изпитвам към теб, те държа; не се страхувай, дете; чуй Ме; поради безумната обич, която изпитвам към теб, те обвързвам за Мен; опирай се на Мен, искам да се нуждаеш от Мен, Васула;

Толкова много ли ни обичаш?

о, дъще, не усети ли обичта Ми?1 обичта Ми към теб желае да те погълне;

чувствам се прославен, усещайки как си прикрепена за Мен; Аз, от Своя страна, те обичам с непресъхваща обич и никога няма да се разделя с теб; но се уверих също така, че и ти няма никога да се отделиш от Мен; осигурих съюза ни; виждаш ли?… радвам се, че надделях;

пожелах да сме обединени завинаги; ти, имайки нужда от Мен, обичайки Ме и вързана завинаги за Мен и Аз, обвързан за теб; оставяйки Ми свободата да те обичам без ограничения и да царувам над теб;

Аз, който те създадох и Аз, който се грижих за теб, Аз, който те пречистих и Аз, който пръв хвърлих погледа Си върху теб; Аз, който те изпълних с Духа Си, Аз го поисках това; защото Аз, Васула, съм твоят Бог, Яхве, който те отгледах;

уверих се, че връзките, които те прикрепят за Мен cа за цялата вечност; няма да можеш да се откъснеш от Мен, защото съм Всевишният;

Страшно е дори, когато Те обичам, Господи! Могъщието и Мъдростта Ти са големи!

защо, Васула, от какво се плашиш? не съм ли Господ на Обич?

ще се грижа за теб; ще те успокоявам, когато изпитваш болка; ще те покривам с благословиите Си; ще ти предоставям, каквото ти липсва; Аз съм Безмерното Богатство; с Мен няма от какво да се страхуваш, Аз съм Този, който държи основите на земята; остави Ме свободен да направя с теб, каквото искам; толкова съм щастлив, че си до Мен, така крехка и немощна, тъй като зная, че сърцето ти ще Ме остави да направя с теб, каквото Ми харесва; не се страхувай, Аз съм Небесният ти Отец и те обичам вън от всяко човешко възприятие;

Аз съм Яхве и ако не си чувала отпреди за Мен, казвам ти сега, че съм познат за това, че съм Верен и словото Ми е трайно;

дете, съживих те от смъртта, за да бъде написано Словото Ми, вдигнах те, за да бъдеш Моята вестителка;

след като трябва да бъдеш Моята вестителка, трябва да бъдеш оформена; трябва да се научиш как се чувствувам, как работя и как обичта Ми възпламенява сърцата; как иначе би могла да го кажеш на любимите Ми деца?

ела; почувствувай присъствието Ми, както те научих; обичам те, малка ти; различи Ме; искам да бъдеш задушевна с Мен;

Васула, утре ще ти продиктувам послание, което ще научи децата Ми как да са с Мен; върви сега и изпълни другите си задължения; върви в мир;

(Иисус дойде по-късно:)

Васула, пиши; сега си съединена с Мен, ще работиш с Мен, ще страдаш с Мен, ще Ми помогнеш, да, ще поделя с теб всичко, каквото имам и ти от своя страна ще сториш същото;

съединени означава да бъдем заедно завинаги, защото връзките Ми са вечни връзки, безумната Ми обич те обвързва за Мен навеки; обичта Ми възпламенява дори и сърца от камък и ги разпалва, поглъщайки ги.

дъще, надделях; няма от какво да се страхуваш, спечелих сърцето ти, любима, и се уверих, че ще бъдеш Моя завинаги; о, Васула, как жадувах да те спусна в дълбините на Сърцето Си и пламъците на обичта Ми изцяло да те погълнат, оставяйки те в пълно очарование за Мен, твоят Бог;

Толкова много ли ме обичаш? За да го направиш това?

не дадох ли живота Си за теб? дадох живота Си от обич, пожертвувах се за спасението ти, от обич; пролях Кръвта Си за теб, от обич;

сега се уверих, че си обвързана за Мен;

Защо?

защо, забрави ли, че съм Най-Верният? имайки те привързана за Мен, ще съм сигурен, че ти също ще Ми останеш вярна;

сега, след като сме съединени, ще продължим да работим заедно; ще използувам обичта ти към Мен, за да излекувам много души, които са готови да бъдат опустошени от пламъците на Сатаната; ти и Аз ще помогнем на тези души; единственото, което трябва да направиш е горещо да Ме обичаш; от време на време ще идвам при теб и ще те натоварвам с Кръста Си;

Но съм нищо!

Васула, остани нищо и Ме остави да съм онова, което ти липсва; където и да вървя, ще Ме следваш, никога няма да си сама; сега си съединена с Мен;2 расти в дух, Васула; расти, защото задачата ти е да предаваш всички послания, които се дават от Мен и от Отеца Ми; Мъдростта ще те обучи;

Да, Отецо.

колко е хубаво да Ме назоваваш Отецо! закопнях да чуя от устните ти думата Отец;3


1 Да, разбира се, усетих я. Невероятно е!
2 По време на писането се питах защо сега казва, че трябва да остана нищо, а преди беше казал да побързам и да се променя, растейки в сила и т.н. Трябва да беше прочел мислите ми, защото отговори непосредствено. Следващото изречение.
3 Забелязах, че докато се молех тази нощ избягвах да казвам Отец, а се обръщах към Него с “Бог”, внимавайки да избягвам думата “Отец”. Наистина не зная защо, може би си мислех, че трябва да бъда по-типична в молитвите си.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message