DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз, Господ, Желая Това Единство
Утешителят

20 декември 1988

Господи?

Аз съм!

О, Боже! 1

Васула, прегърни Кръста Ми! подели Го с Мен; Кръстът Ми ще те отведе в Моята Територия, пребивавай в Свещеното Ми Сърце, плъзни се в дълбините Му и намери там Мир;

дете Мое, моли се за своите братя, които са Ме изоставили и са пленени единствено от светските богатства, моли се за тези заблудени души, които се страхуват от Кръста Ми… моли се, дете Мое, Църквата Ми да се обедини и да бъде една; всеки свещеник трябва да разбере, че Аз, Господ, желая това Единство; каквото и да е разделение не произхожда от Мен, произхожда от съперника Ми; Царството Ми трябва да бъде Едно и Свято;

Господи?

Аз съм;

Господи, Гръцките Православни свещеници, прочитайки няколко страници от откровението Ти, което ми даваш, не са съгласни относно единството. Bеднага щом прочетат за единство с Папата, стават алергични и казват, че това откровение е дяволско.

Една госпожа, Православна Гъркиня, прочитайки това откровение, отишла добронамерено в една Kатолическа Църква. Когато изповедникът й го узнал, осъдил откровението като произхождащо от Сатаната, а след това я отлъчил. Не искал и да чуе за единство. Но много Православни Гърци миряни, го желаят, защото, когато четат откровението Ти разбират и знаят, че Ти го желаеш, но Гръцките Православни свещеници се разяряват!

не го ли зная всичко това, дете Мое? Моите мисли не са техните мисли, Моите пътища не са техните пътища, тежат Ми с греховете си и вече не могат да виждат ясно… Единството ще дойде отвисоко, тъй като така, както е сега, всички сте разделени и не живеете според Божествения Ми Образ; не се покорявате на Закона Ми; разделението ви заразява и се разпростира, разделението ви ще трае винаги; и ако не сложа Аз край, няма да бъде превъзмогнато;

как е възможно да вярвате, че можете да се обедините, след като помежду ви липсва обич? мнозина от вас са непреклонни и твърди като железни пръчки! но ще ви огъна всички, ще ви обединя! ще превърна този пустош в езеро и сухата почва в извор, тогава ще ви поставя всички в тази Нова Земя, любими, и Царството Ми на земята ще бъде, както е на Небето; Царството Ми ще дойде; о! как копнея за тази Нова Епоха! ще живеете всички в съвършено единство под Святото Ми Име и Аз, който съм Върховният Извор на Живот, ще ви възродя всички в Свят Народ; отвисоко, Божественият Ми Образ ще се отрази върху вас като огледало и ще разберете, че Аз, Светият на Светите, ви възстанових още веднъж;

Писанията се изпълняват; Мъдростта няма да чака; ще обработи народа Ми, както земеделецът и сеячът; ще обработи тази неплодородна земя и ще я превърне в ниви; ще я разоря и от тези ниви ще направя ниви на Мир и Обич; Аз съм Светлината на този свят и винаги ще слизам при вас, всеки път, когато виждам мракът да ви покрива;

Господи, съществуват служители, които отказват да чуят или да повярват, че можеш да се появяваш по този начин, чрез мен. Kазват, че Ти, Иисус, си ни дал всичката Истина и че нямат нужда от нищо друго освен от Светата Библия. С други думи, всички тези дела са лъжливи.

бях казал на всички ви, че Утешителят, Светият Дух, когото Отецът ще изпрати в Името Ми, ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, каквото ви бях казал; не ви давам никаквa новa теория, припомням ви само Истината и възвръщам в пълната Истина онези, които се бяха заблудили;

Аз, Господ, ще продължа да ви поощрявам с Напомняния и Светият Ми Дух, Утешителят, ще се намира винаги сред вас като Напомняне на Словото Ми; затова не се изненадвайте, когато Светият Ми Дух ви говори; тези напомняния се дават от Благодатта Ми, за да ви върнат при Мен и да ви припомнят Моите Пътища;

ела; усмихвай Ми се, когато Ме гледаш, цвете;

Аx, Господи! Благословено да е Името Ти. Благодаря Ти за ученията Ти.

Мъдростта ще те обучава, дете; ние, нас?

За вечни времена!


1 Иисус отговори “Аз съм” с такава пламенност и Обич!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message