DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Размислете Върху Моето Присъствие

24 октомври 1988

Господи и Боже мой?

Аз Съм;

давам ти Мира Си, дете; обичам те;

дъще, доведи всички души при Мен чрез молитвите си, моли се за тяхното изкупление; зарадвай Свещеното Ми Сърце, като простиш на онези, които те отхвърлят, никога не ги порицавай, никога не ги обвинявай; Аз съм Съдникът и ще ги съдя в Съдния Ден; така че ти, дете Мое, трябва да им простиш, отплати се на злото с обич; опри се на Мен да си починеш и намери утеха в Свещеното Ми Сърце, намери ласките Ми в Неговите дълбини;

ела, ние, нас?

Да, Господи мой.

тогава, искам да те чуя да го казваш, не Ме забравяй! помни Моето Присъствие; знаеш ли колко силно желая тази медитация върху Присъствието Ми? Присъствието Ми е и то много важно Тайнство, което повечето от вас изглежда забравят; медитирай върху Моето Присъствие; деца, които обичам с вечна обич, доставете Ми радост, като си спомняте действителното Ми Присъствие; упражнете се, като използвате тези думи, ние, нас и ти и aз, аз и ти, нас; включете Ме в заниманията ви, в разговорите ви и в мислите ви; уважавайте Присъствието Ми, като никога не забравяйте, че съм Светият; спомняйки си за Мен, ще прегрешавате по-малко, като знаете и помните, че Съм с вас;

Аз, Иисус Христос, Назореецът, ви благославям всички;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message