DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Безсилието Ти Ме Очарова

15 октомври 1988

Господи?

Аз съм;

от самата вечност не съм срещал никога такова безсилие като твоето, поразително е…1 дете, имаш нужда от Мен, безсилието ти Ме привлича, Мен, който съм Безкрайната Сила, безсилието ти Ме очарова; безсилието винаги Ме е привличало като магнетизъм;

чуй ударите на Сърцето Ми; Аз съм Иисус и Свещеното Ми Сърце е Домът ти; дъще, всеки удар на Сърцето Ми е любовна песен към теб; разхлабих оковите на робуването ти на този свят, остани сега откъсната, както го желаех от самата вечност, това откъсване го искам от всяка душа; осъзнай кой друг би могъл да го направи това, освен Мен, твоят Спасител; Аз съм Този, които те изкупи от робството на греха и затова демоните са толкова агресивни към теб, ти усети през тази седмица близкото им присъствие; посвети се Мен, предаността и верността ти радват Свещеното Ми Сърце, това Сърце жадно за обич и вярност;

изкачи се при Нас, в онази пещера;2 там Ни повикай;

Да, Иисус. Да, Свята Майко.

Васула на Свещеното Ми Сърце, чувствай се обичана от мен, чувствай се обичана от Святата си Майка; позволи Ми да те използвам за съвсем малко още; ние, нас.

Да, Господи. Господи?

Аз съм;

Обичта, която изпитвам към Теб и пламенното желание да Те чувствам и да Те искам непрекъснато с мен, жадувайки все повече и повече за Теб, да мисля единствено за Теб, ден и нощ, накратко да живея за Теб, да искам понякога да Те видя с непокрити очи, това ли са чувствата на желание да Те “видят” душите в Чистилището, които все още не са с Теб?

доста се доближава до това, което те чувстват, но усещанията им са по-дълбоки и по-ясни;

Тогава трябва наистина да е ужасно!

да, страдат много; ако никога не са Ме желаeли, докато са били на земята, те се учат да Ме желаят в чистилището, там не виждат Лицето Ми и горят от това желание;

Да, Господи мой. Благодаря Ти, Господи мой;

 

16 октомври 1988

(Посетих Църквата на Англия в Лозана, защото ми харесва да приемам Святото Причастие от тях. Заставаме всички отпред, където коленичим. Свещеникът тогава идва първо с Хостията, след това отново с Чашата с Кръвта на Иисус и всички отпиваме под ред. Смятам, че е съвършено и точно по начина, по който Иисус иска да приемаме Святата Евхаристия. - Но тъй като те не изричат “Радвай се, Мария”, ходя там, за да Я приветствам, без никой там да го знае. Тази църква вероятно получава първото въобще “Радвай се, Мария”.)


1 Поради обзелата ме наново страшна вълна на съмнение. При многоточието бях прекъснала Бога.
2 Пещерата над Ермитажа в Лонгеборн.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message