DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Колкото По-Малка И Незначителна Си, Толкова Това Обижда Сатаната

14 октомври 1988

Господи,
моля Те само за Силата Ти.
Нуждая се от повече вяра, за да Те обичам повече и както Ти искаш.
Нуждая се от постоянство и надежда,
за да изпълня мисията, която ми възложи
и така да се прослави отново Святото Ти Име.

ще ти дам всички тези неща за интересите Ми и Славата Ми, но също така за по-високо усъвършенстване на душата ти; Аз, Господ, те обичам; разбери колко те мрази демонът за това дело, което споделяш с Мен; прославяш Ме с обичта си и Ме прославяш, като привличаш при Мен души; ти, която веднъж те нарече “червей”,1 Ме прославяш и го обиждаш, защото колкото по-малка и по-незначителна си, толкова това го обижда; спомни си колко е надут и колко е тщеславен?!

Да, Господи мой.

обичам те и винаги ще те закрилям; идвай винаги при Мен и няма никога да ти откажа Мира Си; обичта те обича;

Слава на нашия Господ.


1 Виж 7 март 1987.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message