DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Раздай Посланието Ми

30 септември 1988

(Слава на Бога за пълното зaвръщане при Бога на един масон, както и на един Свидетел на Йехова. Слава на Бога за завръщанията станали наскоро, както и за предишното.)

1

Дано да се завърнат при Теб масите. Господи?

Аз съм; жертвата ти Ме зарадва; Аз съм твоят Пастир и идвам да събера и да опазя Моите агнета; паси агнетата Ми; раздай Посланието Ми; ела, ти и Аз, Аз и ти, в съюз на Обич;


1 Името ИИСУС и сърцето бяха написани с кръвта ми като малка жертва.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message