DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Изповед И Свето Причастие

29 септември 1988

(Празник на Архангелите Св. Михаил, Св. Гавриил и Св. Рафаил)

(Помолих се на Св. Михаил.)

(Св. Михаил:)

слава на Всевишния, тъй като Той те възкреси от мъртвите; трябва винаги да се пазиш от Сатаната, съсредоточи се отново пред Господа; моли Ми се;

Със заклинателната Молитва на Св. Михаил ли?

да; ако знаеше само Божието сътворение как тази молитва се бори със злото, щяха да я изричат всеки ден; бъди винаги готова за Господното Слово; Вечният те обича; възхвали Го!

Ах, Св. Михаил, благодаря Ти, че ни пазиш и се бориш за нас. Господи мой?

Аз съм, помни, обкръжението ти е пустиня;

Васула, покай се и изповядай греховете си на Мен; слушам те,1 прощавам ти напълно, прощавам греховете ти, които петняха душата ти; имай Мира Ми; искам да подчертая това на цялото Ми сътворение;

дадох ви на всички Моя Закон; този Закон трябва да се спазва от всички вас; дадох ви учители да служат в Църквата Ми; те трябва да ви напътстват и да ви учат всички колко важно е да Ме Приемате в Светото Причастие; приемайте Кръвта Ми и Тялото Ми; Кръвта Ми не беше напразно пролята в Реки; Кръвта Ми се изля, за да Я пиете; тези служители не трябва да държат Кръвта Ми далеч от вас, Кръвта Ми се проля за вашето Спасение, трябва да пиете и Кръвта Ми; затова, елате и Ме пийте и ще ожъднеете още повече; покорете се на словата Ми от Последната Ми Вечеря, и когато идвате при Мен, уверете се преди това как ще Ме приемете; изследвайте себе си, съсредоточете се, почитайте Ме напълно, като се покайвате и се изповядвате често; дадох ви изповедници; когато се изповядвате на тях, любими Мои, вие се изповядвате единствено на Мен, на Мен се изповядвате; не се отнасяйте към Кръвта на Завета, сякаш не е Свята;

помнете Святото Ми Присъствие, ние, нас?

Да.

ние, нас?

Да, Свята Майко.

(По-късно:)

Васула?

Св. Михаил?

да, аз съм; бих искал да ознаменуваш празника Ми, както и този на Св. Гавриил и на Св. Рафаил, с тази нова заклинателна молитва; отпечатай я и разпространи тези молитви; епохата ти има отчайваща нужда от тях; покорявам се на волята на Всевишния, слава на Бога;

Слава на Бога, благословен да е нашият Господ.

дете Мое, Аз Съм, Господ; бъди винаги нащрек, когато се молиш с тези молитви! Аз, Господ, те обичам за това, че Ме слушаш; никога не се съмнявай, ще подхранвам душата ти; ела, бъди едно с Мен;

ние, нас?

Завинаги...

и винаги;

Амин.

ние, нас.

Завинаги...

и винаги; амин;

Св. Мария, благославям Те.


1 Изповядах се на Бога.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message