DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Тъпчат Духа Ми

27 септември 1988

Иисус?

Аз съм;

следвай инструкциите Ми, които ти дадох и остави Мен да говоря; стой боса,1 никоя; разпознай изравнения Ми Път; Пътят Ми е прав, затова не гледай наляво, нито надясно от теб; наистина те посветих в тайнствата Ми, избрах те да си Моята плочица, заведох те боса в Дома Ми да срещнеш Петър;

Посланието Ми на Мир и Обич ще обезоръжи враговете Ми; чакай само и ще видиш, не съм приключил Делата Си; днес, Домът Ми е в разруха, но най-лошото тепърва предстои;

хората Каини, които живеят в Тялото Ми и които са тръните в Главата Ми, изпълнени със самохвалство, ще се опитат да изколят Моите Авели, тези Авели, които разбират Духа Ми и искрено Ме обичат; но ти казвам наистина, че техните самохвалства ще се превърнат в траур и Огънят Ми ще изгори тези неверни служители, защото какво имат да Ми предоставят сега? тъпчат Духа Ми, водени от своите собствени желания и фанатизъм; невярността им ги е заблудила и вече не могат ясно да виждат;

Васула, напиши въпроса си, след като е въпрос на мнозина от вас;

Господи, няма ли вече добри служители? Служители, които истински Те обичат и са искрени?

останали са много малко, които истински Ме обичат и една шепа само, които разбират Духа Ми, тези души облекчават Раните Ми и Свещеното Ми Сърце е техният Дом;

Господи, какво е положението с миряните?

и при тях са останали малцина, които вярват в Мен и в Провиденческите Ми Дела, но болшинството са Ме изоставили, техния Бог; а в дълбините на Свещеното Ми Сърце се намира острието на копието, това острие, което е причината за така големия кръвоизлив; днес ти казвам, че то е част от причината за Моите страдания; Аз, Господ, ще дойда върху него изненадващо; внезапно, без никой да Ме очаква, ще влезна в Моя Храм; тези дни са преброени; ще слезна като Мълния, пречиствайки Йерусалим, който ще се срути в купчина прах, повличайки със себе си всички онези, които не Ме обичат; възнамерявам да стана негов Съдник и строго да го съдя;

но всички онези, които останаха верни под Святото Ми Име, Аз, Господ, ще ги вдигна и ще ги поставя в Новия Cи Йерусалим; не трябва да се страхуват, след като следваха инструкциите Ми и Закона Ми; въпреки че бяха потиснати и виковете им към Мен заглушавани от враговете Ми, все пак ги чух; Очите Ми не изоставиха никога тези светии; изпитваха страх от Мен, прославяха Ме, оставайки верни на Словото Ми, поделяйки всички ресурси, които им бях дал и вършейки благодеяния, които Ме радваха;

любимо сътворение, живеете в Края на Времената,2 бях ви предупредил, че в тези времена ще има хора, които ще се присмиват на религията, подтискайки Духа на пророчеството, осмивайки ясновидците, така че да могат да следват своите собствени измамни доктрини за нечестието; уменията им са се превърнали в извратени изобретения, водещи ги в заблуда; любители на злото, те не могат да запазят никаква чистота на духа; подобно на Безумието, те са въвлечени в извратени церемонии и черни ритуали, издигайки в култ Сатаната; или пък водят живот на голяма нечестивост, тъй като неведението им е такова, че само с това осъждат собствения си живот; тъй като са затворили ушите си и отказват да видят Истината, признавайки Ме за техен Бог, грехът им ги е завлякъл в поквара и гнилост на самата им душа;

беше казано също така, че във вашите времена, само един остатък от служителите Ми ще Ми остане верен, проповядвайки евангелието, както трябва да се проповядва и че мнозина ще изпаднат в рационализъм, предавайки Ме с нелоялност; този рационализъм превърна Църквата Ми в пустиня, доведе Я до разруха, където в дълбините Й са се загнездили усойници;

към онези, които оскверняват Името Ми седят ръкоположени в земна слава, задоволявайки жаждата си за пари, търсейки своите собствени интереси, а не Моите, се провиквам в пустоша, която направихте, да дойдете при Мен и да се покаете преди деня на пречистването; Аз, Господ, ви предупреждавам да не потушавате Духа Ми на Истината, който говори чрез този слаб инструмент; моля сериозно Църквата Ми да си спомни условията, при които Аз и Моите ученици работихме и къде си почиваха главите ни; нямахме нито един дворец! нито един! дворците бяха за царете, но не и за Мен, нито за Моите ученици!

Господи, онези, за които говориш и които ще разпознаят себе си, не биха искали да чуят тази част и това ще бъде още една причина да потушат това послание.

истина е, някои от тях не биха искали да чуят cловата Ми; те Ме сподавят, Мен и Дома Ми, със самодоволната си слава; Домът Ми и Аз се задушаваме от техните лъжесвидетелства; няма място за Мен да дишам, затворили са всички прозорци на Дома Ми и Светлината Ми не може да проникне, нито Духът Ми да лъхне вътре, за да почисти въздуха; тези души са като солта загубила вкуса си; тe ca като витражи пречещи Светлината Ми да проникне в тях, пречещи Святостта Ми да ги пречисти;

изпаренията на Сатаната в тези дни са като мъгла проникваща през ключалките и между пантите; тъй като изпаренията му са смъртоносни, сериозно ви моля да удвоите жертвите си и молитвите си; огромни поправки трябва да бъдат извършени от онези, които Ме обичат; Сатаната, в яростта си, е удвоил делата си срещу Църквата Ми през тази година; в годината посветена на Мариан, избра да разцепи част от Църквата Ми; бях ти предрекъл тази схизма и че насред всичко това, ти трябва да слезнеш в Дома Ми;

хвани сега Ръката Ми и върви с Мен; подели Кръста Ми, Васула Моя; Делата Ми все още не са приключили; бъди в Мир, Аз, Господ, ти давам Мира Си, дете; помни, усмихвай се в Присъствието Ми; не забравяй никога Моето присъствие; кажи Ми Кирие Елеисон; зарадвай Ме, дадох ти толкова много!

Да, Господи мой;
даде ми толкова много,
обичам Те, Свети на Светиите,
даде ми толкова много добри неща,
че искам всичките да ги провъзгласям, през цялото време,
но са повече, отколкото мога да преброя.
Ти ми отвори ухото да Те чувам,
Ти ме възкреси от мъртвите,

нека обичта и верността Ти постоянно да ме пазят,
можеш да направиш и с братята ми
всичко, което направи с мен,
позволи им и те да си поделят, Господи.

дете Мое, зова ви всички, търся всеки един от вас, позволете Ми да влезна в сърцата ви и ще излекувам всеки един от вас;

ела, почини си сега; винаги съм с теб, никога не го забравяй това!


1 Смирена и простодушна.
2 Края на една епоха, не края на света.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message