DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Създадох Те Да Ме Обичаш

6 септември 1988

Господи?

Аз съм; бях те предупредил, дете Мое, за това предателство;

ела, опри се на Мен; нека се узнае колко безмислени са аргументите на тези, които казват, че това не произхожда от Мен; усърдието им е погрешно насочено, изглежда не виждат ясно Правдивостта Ми и изявяват единствено своите собствени идеи;

Писанието казва: “стъпките на онези, които носят благовестия, са доброжелан звук”, а за онези, които се изненадват от вида на инструментите, които избирам, Писанието казва: “бях намерен от онези, които не Ме търсеха и се разкрих на онези, които несе съветваха с Мен;”

Той има, въпреки това, добър аргумент. Действително съм погрешното лице да притежавам този “дар”. Не съм добра. Но приятелката ми Беатрис го попитала: “А Мария Магдалена?” Той отговорил: “Е, да, но след това тя се върна при Бога.” Да не би да смята, че не съм се върнала при Бога?

бъди в мир! поставил съм те в Свещеното Си Сърце;

Ако беше живял преди 2000 години, щеше да участва в замерването ми с камъни, като грешница.

нямаше да го позволя, щях да кажа същите думи, както някога: “безгреховният нека хвърли първия камък;” отворете сърцата си! не умовете си!

Васула, опри се на Мен, твоя Спасител; моли се за онези, чиито сърца остават затворени; моли се за онези, които затварят ушите си;

Да, Господи.

подготви се за останалото от Страданието Ми; помни, че ти показах обема на кръста ти;

Да, Господи.

но, ти и Аз заедно ще го поделяме; нищо няма да е напразно; ще ти помогна да изпълниш мисията си, след това… при Мен ще полетиш, да!1

ела, Присъствам; ние, нас?

Да, Господи.

(По-късно:)

Господи мой?

Аз съм, гледай в Очите Ми и не гледай наляво или надясно; гледай Мен, твоя Господ; Аз съм Пътят, Истината и Вечният Живот; спомни си с каква голяма обич ти научих Словото Си и как всичко, което знаеш, го знаеш от Мен;

цялото Ми Царство е изпълнено с чудеса; Аз съм Алфата и Омегата, обичай Ме… отнасяй се към Мен като към Цар, предоставяйки Ми всяка капка обич, която имаш; създадох те да Ме обичаш; нека всичката обич, която имаш да е само за Мен;2 зная колко немощна и жалка си без Мен, но зная също така, че имам в Ръцете Си просто дете и нищо, където Духът Ми може в пространството, което Ми даваш, да диша свободно; позволи на Духа Ми да те извае и да те оформи, всичко, каквото научаваш, идва от Мъдростта и Аз съм Мъдростта;

 

7 септември 1988

Прославен да е Господ!
Благословен да е нашият Господ!
Слава на Бога!
Обичам Те, Отецо, до смърт.

Господи?

Аз съм; дете Мое, чуй, ще продължиш ли да работиш за Мен, своя Господ?

Ако ме искаш такава, каквато съм.

искам те, неизказаното ти безсилие Ме привлича; ела и попий от Мен;

жива и излекувана! видя Истината лице в лице, излекувах те, върнах те при Мен, вдигнах те и те поставих в Свещеното Си Сърце; благослових те и каквото започнах с теб, ще го завърша; ще останеш в Залата Ми и ще бъдеш хранена само от Мен; забулих очите ти, за да те държа далеч от злото, не бих искал да се превъзнесеш поради всичките тези благодати, които ти давам; поднесох ти Свещеното Си Сърце, за да бъде твой Дом, спусни се в дълбините Му, скрий се в дълбините Му и не излизай никога от Него; Аз, твоят Спасител, ще те пазя скрита там до края;

Благодаря Ти, Господи.

 

9 септември 1988

Господи, доверявам Ти се. Каквото научих, го научих единствено от Теб. Но, Господи, много еклезиасти ми се подиграват, отказват да повярват, че си Ти. Oтблъскват Делата Ти, виденията на децата, появяванията, откровенията. Bсичко бива стъпквано. Искат Те МЪЛЧАЛИВ. Моля Те, не стой настрана, Боже мой. Ела бързо при нас и ни помогни, Господи, Спасителю наш! Господи?

Аз съм; Васула, cъветът Ми към онези, които те угнетяват е, “ако не станете отново като деца, няма да можете да проникнете в Царството Ми”; дете Мое, ще дойде времето, когато всяко видение ще бъде провъзгласено за истинско; бях казал, че няма да има празно видение, нито измамно пророчество в Църквата Ми; каквото казах, скоро ще бъде потвърдено като истинско след като, каквото заявявам, ще го изпълня по време на живота ти;

Благодаря Ти, Господи.

ние, нас?

Завинаги, амин.

 


1 Иисус изглеждаше щастлив.
2 Учейки се да обичаме Бога, ние се учим да се обичаме един другиго.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message