DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Предупреждавам Онези, Които Осмиват Духа

5 септември 1988

(От рано сутринта Господ ми прошепна в ухото, че ще бъда отхвърлена от някои местни свещеници.)

Господи, действително ли ще бъда наново отхвърлена от някои свещеници? Господи?

Аз съм; не се страхувай, скоро всичко ще излезе наяве и всички онези, които те отхвърлят, отказвайки да повярват в Посланието Ми, ще се молят на Отеца за прошка;

Васула, ако бяха “слепи”, щях да ги излекувам, но те твърдят, че могат да “гледат”; те са потомци на същите онези слепи-водачи от времето, когато бях на земята; дете Мое, ако живееха във времето, когато бях на земята, щяха да бъдат измежду онези, които Ме разпънаха, щяха да участват в делото им, щяха да бъдат сред онези, които замеряха с камъни пророците и ги принуждаваха да замълчат; защо, коя е разликата между тогава и сега? твърдят, че вярват в Мен, но отхвърлят онова, което произхожда от Духа, по този начин отново Ме отхвърлят; идваш от Мен с Посланието Ми, но както книжниците и Фарисеите, търсят доказателства, достоверни доказателства;

приготви се, дете Mое, приготви гърба си за бичуване; Аз, Господ, им позволих да бичуват гърба Ми, затова, предостави им и ти своя; остави ги да повторят грешките си, след като отказват да чуят; Аз, Господ, бях отхвърлен и накрая закован на дървото, затова, стани и ти отстъпчива и си подели Кръста Ми; днес е, както вчера; когото изпращам, щателно го разследват, преследват го или го отхвърлят; кръвта на онези, които изпращам се лее непрекъснато, от Авел до това поколение!

както бях предупредил книжниците и Фарисеите, предупреждавам днес онези, които гонят Вестителите Ми и осъждат Словото Ми; предупреждавам онези, които осмиват Духа; казвам им още веднъж, че “собствената ви очевидност говори срещу вас; нито един от вас не се е променил, делата ви са останали същите, начинът, по който мислите свидетелства срещу вас; водачи! вие, които проповядвате духовни послания и въпреки това не зачитате това, което произхожда от Духа! водачи! вие, които храните агнетата Ми с Плътта Ми, но ги държите далеч от Кръвта Ми!1 да не би да сте забравили указанията Ми?”

Васула Моя, ще те оставя да чувстваш тръните Ми, ще те оставя да чувстваш как царува pационализмът в сърцата на тези свещеници, ще те оставя да бъдеш изложена на тях; храня те със Своя Хляб; бъди едно с Мен, чувствай Тръните Ми и нека станат и твои тръни; всеки гвоздей нека пробие душата ти, както пробиха Мен; бях те предупредил, бъди сега подготвена за бичуването; помни обаче, че Моят Гръб също е изложен на тях и че, каквото правят на теб, правят го и на Мен;

ние, нас?

Да, Господи.

(Три часа по-късно научих, че един от свещениците, на кoйто се бях доверила и смятах, че вярва в Божието Послание ме “предаде”. Изобщо не беше повярвал, въпреки че ми беше заявил, че вярва. Казал просто, че “Бог не се разкрива по този начин, не на такъв вид хора.” Това много ме заболя, защото мислех, че разбира и че е приятел. Загубих един “приятел”… Това го научих от друг приятел.)


1 Подчертаното беше изречено силно, с гняв.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message