DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Предупреждавам Онези, Които Осмиват Духа

5 септември 1988

(От рано сутринта Господ ми прошепна в ухото, че скоро ще бъда отхвърлена от някои местни свещеници.)

Господи, наистина ли ще бъда отново отхвърлена от някои свещеници? Господи?

Аз съм; не се страхувай, скоро всичко ще излезе наяве и всички онези, които те отхвърлиха, отказвайки да повярват в Посланието Ми, ще се молят на Отеца за прошка;

Васула, ако бяха “слепи”, щях да ги излекувам, но те твърдят, че могат да “гледат”; те са потомци на същите онези слепи-водачи от времето, когато бях на земята; дете Мое, ако живееха във времето, когато бях на земята, щяха да бъдат сред онези, които Ме разпънаха, щяха да участват в делото им, щяха да бъдат сред онези, които замеряха с камъни пророците и ги принуждаваха да замълчат; защо, коя е разликата между тогава и сега? твърдят, че вярват в Мен, но отхвърлят това, което произхожда от Духа, като по този начин отново Ме отхвърлят; идваш от Мен с Посланието Ми, но като книжниците и Фарисеите, търсят доказателства, солидни доказателства;

приготви се, дете Mое, приготви гърба си за бичуване; Аз, Господ, им позволих да бичуват гърба Ми, затова, предостави им и ти твоя; остави ги да повторят грешките си, след като отказват да чуят; Аз, Господ, бях отхвърлен и накрая прикован на дървото, затова биди и ти податлива и си подели Кръста Ми; днес е, както вчера; когото изпращам, щателно го разследват, преследват го или го отхвърлят; кръвта на онези, които изпращам непрекъснато се пролива, от Авел до това поколение!

както бях предупредил книжниците и Фарисеите, предупреждавам днес онези, които гонят Моите Пратеници и осъждат Словото Ми; предупреждавам онези, които осмиват Духа; казвам им още веднъж, че “собствените ви доказателства говорят срещу вас; нито един от вас не се е променил, делата ви са останали същите, начинът, по който мислите говори срещу вас; водачи! вие, които проповядвате духовни послания и въпреки това не зачитате това, което произхожда от Духа! водачи! вие, които храните агнетата Ми с Плътта Ми, но ги държите далеч от Кръвта Ми!1 да не би да сте забравили Моите указания?”

Васула Моя, ще ти позволя да почувстваш тръните Ми, ще ти позволя да почувстваш как царува pационализмът в сърцата на тези свещеници, ще оставя да бъдеш изложена на тях; храня те с Моя Хляб; бъди едно с Мен, чувствай Тръните Ми и нека станат и твои тръни; всеки гвоздей нека прониже душата ти, както прониза Мен; бях те предупредил, бъди сега подготвена за бичуването; помни обаче, че Моят Гръб също е изложен на тях и че каквото правят на теб, правят го и на Мен;

ние, нас?

Да, Господи.

(Три часа по-късно научих, че един от свещениците, на кoйто се бях доверила и смятах, че вярва в Божието Послание ме “предаде”. Изобщо не беше повярвал, а през цялото време се правеше, че вярва. Казал просто: “Бог не се разкрива по този начин, не на такъв вид хора.” Това много ме заболя, защото мислех, че разбира и че е приятел. Загубих един “приятел”… Това го научих от друг приятел.)

 


1 Подчертаното беше изречено силно, с гняв.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message