DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Напомня На Моите Учители Пътищата Ми На Обучение

29 август 1988

Иисус?

Аз съм, мир на теб;

осъзнай колко много те облагодетелствах, като те издигнах при Мен; Васула Моя, искам да напомня на Моите учители Свръхобилната Ми Обич; искам да им напомня, че съм смирен и благ, изпълнен с нежност; уча с обич, учих те с обич, издигнах те с обич, послушание и търпение; питах те често дали желаеш да продължиш Делата Ми; Аз, Господ, уважих свободата ти, никога не те принудих, никога не бях суров към теб; храних те с обич и с такава нежност; бях учил учениците Ми да следват Моите Пътища на Обучение и да разпространят този начин на обучение; учих ги да напътват към Мен агнетата Ми с нежност и обич;

как стана така, че днес Пътищата Ми на oбучение са забравени? как стана така, че Домът Ми има този вид на безводие и непреклонност, загубил всичко, което беше божествено? днес Домът Ми лежи безплоден, отпуснат, с човешки правила и човешки начин на мислене, лежи в запустение! Домът Ми бива управляван с правила, където “свободата” вече не означава нищо;

Васула Моя, гълъбице Моя, свободна си, защото си с Мен, Аз съм твоят Повелител; водя те, но със свобода, никога не те насилих да работиш за Мен по всяко време, нито веднъж не ти наложих делата Си; начинът Ми е съвсем различен от всички онези, които имат отговорност към другите; Аз, който съм Господ и царувам над теб, винаги се доближавах до теб, използвайки думите: "позволи Ми да…"

Домът Ми трябва да се промени, Домът Ми трябва да си спомни Моите Пътища; Аз Съм Обич;

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message