DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Пречистване
Новият Йерусалим

17 август 1988

Господи мой?

Аз съм; Аз съм твоят Изкупител, затова имай Ми доверие; дойдох чрез теб да дам Посланието Си на всеобщ Мир и Обич и да покажа на цялото Си сътворение Свещеното Си Сърце и колко ви обичам;

о, Васула! Милосърдието Ми към всички вас е Голямо! прескъпи души, времето на пречистването ви наближава; каквото предстои да направя, е от oбич, пречистването ви ще бъде, за да ви спаси от вратите на преизподнята; ще слезна при вас като Cветкавица и ще ви обновя с Огъня Си; Духът Ми на Обич ще ви откупи, привличайки ви в Обичта и поглъщайки ви в живия пламък на oбич; ще излея от небето Духа Си, за да пречисти опетнените ви души, превръщайки ги в свети и неопетнени, пречиствайки ви, както златото бива пречиствано в огъня; ще разпознаете Времето на Спасението и кога Духът Ми на Обич слиза; освен ако това не стане, тогава няма да видите Новите Небеса, нито Новата Земя, които ви предрекох;

дете Мое, с Огъня Ми, с Обичта Ми, с Милосърдието Ми и със Справедливостта Ми, Моите семена1 ще поникнат и ще се разтворят като нови лилии, които застават срещу слънцето, търсейки Светлината Ми и Росата Ми и ще хвърля от Небесата Светлината Си, разкрасявайки ви и Росата Си, хранейки ви, за да видите една нова епоха на Обич;

с Могъщието Си ще помета всякаква нечестивост, поквареност и зло; ще слезна върху вас като бурен поток от пречистващи води, за да измия всяко ваше зло и да ви изправя като колони от чисто злато;

с Пороищата Си на Пламенна Обич ще помета всичко лъжливо и измамно; както глината бива помитана от няколко дъждовни капки, така и Духът Ми на Върховна Обич ще измие греховете ви, които бяха опетнили душата ви;

Аз, твоят Спасител, ще те възобновя, сътворение, и ще ти поднеса Своя Дар; Дарът Ми ще слезне от Небето,2 един Нов Сияещ Йерусалим, една Обновена Църква, Чиста и Свята, тъй като Аз, който бях, съм и предстои да дойда, ще живея в Нейните недра и в самата Й Душа; всички ще я чувствувате, трептяща и жива, защото в Нея ще бие Свещеното Ми Сърце;

Аз, Господ на Господите, съм като разпален3 и Свещеното Ми Сърце, обхванато от буйни Пламъци, гори от желанието да ви обгърне всички, да ви спусне в Камината Ми на Обич и да ви остави разпалени в пълен екстаз на обич към Мен, Любимия ви Бог!

да, ще направя от всеки един от вас жив олтар, запален от Огъня Ми; о, сътворение! когато Огънят Ми разпали сърцата ви, най-сетне ще се провикнете към Мен:

"Ти си Единственият-Бог, Справедливият, Ти си действително Агнецът, Ти си нашият Небесен Отец, как можaхме да сме толкова слепи? о, Свети на Светите, бъди-в-нас, живей-в-нас; ела, о, Спасителю!”

и при този ваш вик, няма да се колебая; ще слезна при вас като светкавица и ще живея сред вас и вие, любими, ще проумеете, че от самото Начало, бяхте Мои и Мое Семе;

тогава ще бъда между вас и ще царувам над вас с вечна oбич; ще бъда вашият Бог, a вие, Моите; прескъпа душа, отнасяй се към Мен като към Цар, увенчай Ме с обичта си;

ние, нас, ела;


1 Семена: ние.
2 Господ ми даде вътрешно видение с милиони ангели да слизат от небето, държейки един нов град, като върху поднос. Нова Благословена Църква слизаше от небето.
3 Господ изглеждаше много нетърпелив, като “разпален”.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message