DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Еклезия Има Нужда Да Бъде Съживена

6 август 1988

(Рим)

(Святата ни Майка.)

Васула, никога не губи смелост; до теб съм; влез в Раните на Иисус, влез в Hаскърбеното Ми Сърце и усети cкръбта Ми, почувствай как плача;

идвам при мнозина;1 показвам им Сърцето Си; давам знамения с Иконите Си, които леят сълзи; появявам се на различни места, но сърцата на децата Ми са покрити с дебела кора, цял пласт от недоверие; осмиват тези, които вярват; Словото на Бога не означава нищо за тях; призивите на Бога биват пренебрегвани, обръщат минимално внимание на предупрежденията Ни; никой не иска да чуе за откровения давани от Бога и изговаряни от Устата Му; вярата на епохата ти е изчезнала, пометена от нетърпимост, поквара, жестокост и позор; колко опечалено е Неопетненото Ми Сърце, Ръката Ми не може повече да удържа Божията Ръка да не падне върху вас;

еклезия има нужда да бъде съживена и времето на Пречистването е почти приключило сега; Светият Дух ще слезне върху всички вас, давайки ви надежда, обич и вяра; възстановявайки вярата ви и хранейки душата ви; това ще бъде узнато като Голямото Завръщане, като Избликването на Вечния Извор, като Разцъфтяването на цветята; пречистването на еклезия ще ви подготви всички да посрещнете едно Ново Небе и една Нова Земя; ще ви подготви да срещнете своя Бог; разберете дълбоката Ми Обич, която изпитвам към всички вас;

ние, нас?

Да, ние, нас.

ела;


1 Появявайки се.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message