DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Бъди Детето Ми На Светлината
Ще Дойда При Вас Като Крадец

25 юли 1988

(Обратно в Швейцария)

Иисус?

Аз съм; научи децата Ми да казват молитвите, които ти дадох;

Трите молитви ли, Господи?

точно така; любима, посвети се изцяло на Мен; търси Моите интереси и Ме прослави;

С Твоята помощ, Господи.

бъди зависима от Мен, Аз ще те водя до края и всичко ще бъде изпълнено в желаното време; Делата Ми могат да бъдат сравнявани с лозе; ще се разцъфтят и ще дадат плод в подходящия сезон, така, както лозето дава плодовете си в своя сезон; понеси несгодите, които те заобикалят, за Мен, и се оповавай на Мен, своя Бог; не губи доверието си; епохата ти е един пустош, не оставяй тази суша да ти повлияе, дете Мое; трябва да Ми имаш доверие, не те ли възкресих от мъртъвците?

Аз съм Светлината и Cамият Живот; позволи Ми да те изпитвам от време на време; позволи Ми да те водя със сляпа вяра; позволи Ми да изпитвам обичта ти към Мен; позволи Ми да разпростра тази обич, която изпитваш към Мен; бъди Детето Ми на Светлината, живеещо под Светлината Ми; Аз съм Светлината на този свят, която ще те разхубави; остани Ми вярна;

Денят Ми наближава и ще дойда при теб като крадец, неочаквано, без предупреждение, Йерусалим! беше Ме предал, своя Господ, и точно в средата на сърцето ти се е вкоренило самото зло; да, Йерусалим, вътре в теб е забито острието на Меча; предателство и ерес са проникнали в теб;

как въобще можеш да вярваш, че злината ти ще мине незабелязана от Мен? идвам при теб ненадейно, за да те съборя; намирам се пред самите ти врати сега и като светкавица ще слезна при теб; избра властта на съперника Ми, а не Моята благодат; избра злината, оповавайки се на Черния Звяр, вместо да избереш Мен, Светлината; ще дойда и със собствената Си Ръка ще съборя всичките ти седалища, ще съборя всички злосторници, които преграждат Пътя към Истината;

Йерусалим! Премеждията ти току-що започнаха; ще те почистя и ще те пречистя с огъня Си; ще изкореня злосторните ти корени, изгаряйки ги, както всички тези теории, които замърсяват Тялото Ми; не го искаш вече своя пастир;1 опиянен от Тщеславие, опиянен от Непокорство, опиянен от Раздор, как можеш да вярваш, че си способен да оцелееш? изостави агнетата Ми гладни вследствие на Непокорството, грижейки се за своите интереси, а не за Моите;

Йерусалим! причиняваш Ми толкова скърби, как винаги копнеех да ви обединя всички и да събера децата ти, както квачката събира пиленцата си под крилата си, но ти отказа… Очите Ми, както и тези на Святата ти Майка, не престанаха въобще да леят Cълзи на Кръв при гледката на толкова неправда в собствения Ми Дом; обикнах ви с вечна обич, но бях предаден и ранен от собствените Си приятели… Милосърдието Ми е голямо и съм готов напълно да ви простя; няма да погледна Раните Си, готов съм да забравя греховете ви;

Васула, непрекъснато Ме бичуват; но независимо от острото Ми страдание, желая да им простя и да забравя… ела, дете, остани в Свещеното Ми Сърце; Обичта жадува за обич;

(Устните на Иисус бяха сухи като пергамент.)

почини си сега; с теб съм, моли се за тези души, които Ме отхвърлят; облекчи болките Ми, обичайки Ме; достави удоволствие на своя Бог, своя Авва; ела, ние, нас?

Да, Авва.

(Почувствах се много развълнувана и изпълнена с жалост към нашия Отец, когото отхвърлят.)

Васула, жали братята си, жали паденията им; жали заслепението им и се моли за тях;


1 Папа Йоан Павел II.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message