DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Покварено Сътворение!

27 април 1988

(Тези дни Сатаната постоянно ме напада: шепнейки в ухото ми, че нищо няма да излезе от това Oткровение, карайки ме да забравям доброто, което вече беше направено и продължава да прави. Накара ме да загубя усещането за действителността. Отне доверието ми, захвърляйки го надалеч. Забули обичта, която изпитвам към Господа, така че голямата ми обич към Него да изглежда осквернена. Даде ми картини от света, за да видя колко e действителен, и колко лъжлив и нереалeн е духовният свят. Предизвика ми агонии, замъгли мислите ми, хвърли ме в смут. Господ ме беше предупредил. Колкото се разраства Откровението Му, толкова усилията на Сатаната да спре всичко това ще се увеличават. Зная, че е Сатаната, след като оставя душата ми неутешена и в отчаяние.)

прославен да е Господ! Слава на Бога!

(Cлед като прочетох на Св. Михаил молитвата, и молитвата на Благословената ни Майка, Св. Михаил възхвали Бога.)

цвете, имай вяра в Мен, моли се; Васула, моли се, Васула Моя, за света да отворят очите си и да чуят с ушите си; Справедливостта ще надделее; покварено сътворение! дори греховете на Содома изглеждат по-малко покварени в сравнение с вашите; греховете им са големи, но вашите пронизаха вечността! Гарабандал няма да бъде погребан; благодатите на Гарабандал ще се съживят!

Иисус, о, Иисуc! Tолкова съм щастлива, че отново се съгласувам с Теб!

ела, Аз, Иисус, никога не бях те изоставил, приеми тези изпитания; всичко произхожда от Мен;

Васула, Сатаната те гони, затова не заспивай; когато спиш, това те води към изкушение; ставаш по-лесна плячка за Сатаната, когато си в неведение, затова бъди будна; бъди нащрек; когато схващаш, тогава усещаш Присъствието Ми; помни Моето Присъствие;

(Иисус ме разтърсва, за да ме разбуди, през тези дни, когато бях подложена на нападенията на Сатаната.)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message