DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Божествените Ни Сърца Се Късат И Се Раздират

30 януари 1988

Васула, плача за децата Ми, които са се заблудили;

(Св. Мария наистина плаче. Звучи толкова тъжна.)

Обичта и Милостта слязоха сега сред вас да ви нахранят отново с Хляба Му на Почтеност и Святост; Обичта слиза, за да ви даде Надежда и Мир; обичам ви всички, Васула;

(Пауза.)

ще дойдеш ли при Мен в Църквата Ми в Торино? посещавай Ме често там; искаш ли да Ми поднесеш клетвите си на преданост? дъще, невесто на Сина Ми, искаш ли да Ми поднесеш клетвите си?

Свята Майко, желая да зарадвам Неопетненото Ти Сърце. Ще дойда при Теб в Торино, но в незнанието ми не зная какво означават “клетвите на вярност”. Ще Ти поднеса всичко, каквото пожелаеш. Hо моля Те, позволи ми да узная какво ще Ти поднеса, за да не ги престъпя от незнание.

зарадвай още повече Сина Ми, поднасяйки Му всичката си обич и преданост към Неопетненото Ми Сърце; зарадвай още повече Сина Ми, поднасяйки Му души, за да ги изкупи; зарадвай Ме, поднасяйки Ми клетвите си на вярност; това ще го направиш, като следваш Иисус, бъди Неговото отражение; бъди Му вярна; Васула, ще се моля за теб; ще се застъпвам за теб;

невесто на Иисус, двете Ни Сърца са обградени с трънен венец; Посланието Ми в Гарабандал беше пренебрегнато; нека любимият Ми син Йоан Павел дойде при Мен и нека почувствува Неопетненото Ми Сърце и Иисусовото Божествено Сърце; нека почувствува как Сърцата Ни се късат и се раздират; превърнали са се в голяма Рана; разкъсали са Сърцето на своя Бог и са разкъсали Неопетненото Ми Майчино Сърце;

искам да се молиш за всички онези, които ще те отхвърлят; дете Мое, колко ще страдаш;

Готова съм да страдам за Божията Слава.

не забравяй, че Иисус и Аз сме с теб; ще те утешаваме, цвете; сега ти казвам това, не трябва да предаваш ти самата Посланието на Иисус, на която и да е еклезиастична власт; Иисус ти е дал свидетели, които трябва да свидетелстват за теб;

О, Св. Мария, тогава беше ли погрешно това, което направихме?

да, Васула, остави приятелите ти да четат Иисусовите Послания, които ще ги завърнат при Бога, но не се стреми да ходиш сама и да се представяш, на която и да е еклезиастична власт; трябва да оставиш тази работа на твоите двама свидетели; Иисус ги просветли да проумеят как работи; ще бъда винаги с тях;

Да, нашият Господ беше убежището ни във всички епохи, постоянството Му е щит и защита. Нека децата Ти да се възрадват на блясъка Ти, Боже мой!

Посланието Ми1 лекува и завръща при Бога изгубените души; Васула, кое е най-голямото чудо, което доказва автентичността на Моето Послание?

Завръщането при Теб?

да, Васула Моя, свещенико Мой, сега и ти знаеш; най-голямото Ми чудо, дъще, е Завръщането при Мен;

накрая, дъще, Сърцата Ни ще надделеят;

дъще?2

Да, Св. Мария.

ела при Мен в Църквата Ми в Торино; ще Ми предоставиш ли тогава клетвите си?

Ще го направя, Св. Мария.

радвам се да те видя там; кажи го и на Измини, доведи също и приятелите си с теб; ще ги благословя всички;


1 Беше Иисус.
2 Говори Благословената ни Майка.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message