DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Покорство

29 януари 1988

(Снощи видях в много жив сън смъртта си; по какъв начин ще умра. Докато умирах, Иисус ме подкрепяше. Стоях, колебаейки се. Подпря брадичката ми на рамото Си. Усетих косата Му върху дясната ми буза. Косата Му беше като на изображението от Светата Плащаница, приличаше като по време на мъчението. Помагаше ми, като ми шепнеше утешителни думи примесени с указания как да се отпусна и да оставя душата ми да напусне тялото ми, докато Той я приемаше. На моменти звучеше като лекар. Това, което видях не беше обезпокоително и въобще не усетих болка.)

Васула, заедно сме, дете;

(Иисус и Св. Мария.)

цвете Мое, когато дойде времето ти, Аз, който съм твоят Жътвар, ще те откъсна и ще те пресадя в Моята градина на насладите; Васула, това, което видя, беше само отражение на реалността; ела сега и се покай, любима; слушам;

(Покаях се, молейки за прошка на греховете си.)

всичко е простено; ще те науча на почтеност и как да живееш свято; не прегрешавай повече;

(Св. Мария.)

да, Васула, обичай Бога с цялата си душа, с целия си разум и сила; Той те обича безкрайно; да, дете, никога не забравяй как те избави от злото; не си почива никога, ходи от врата на врата със Сърцето Си в pъка, надявайки се, копнеейки тази душа да Го чуе; уви, толкова малко Го чуват…

Васула, знаеш ли как работя?

Не, не много…

моля се, моля се за спасението на душите; предпазвам ви от злото, Аз съм вашият Щит, както всяка майка би защитила детето си от нараняване; предпазвам ви от Сатаната и от нечестивите му мрежи; моля се да се завърнат душите при Иисус; събирам ги, благославяйки ги; вярно, не Ме виждат, но мнозина Ме чувстват;

Бих искала да мога да Ти дам нещо, което да Те направи истински щастлива, нещо, което да е в моите възможности.

ах, Васула, стреми се да Ме радваш по следния начин, покорявай се, покорявай се на Божията Воля;

Пос?1

не се опитвай да разбереш защо Бог дойде с Посланието Си при теб, а не при други; приемай, покорявай Му се, дете, когато иска нещо от теб;

каза ли молитвите, които Той те беше помолил да казваш, преди да пишеш?

Не.

ще ти помогна, Васула;

Св. Мария, сега трябва да ми се е разсърдил и да е разочарован, не е ли така?

(Мразя се. Никога не съм искала да Го разочаровам.)

Васула, не, не е разсърден, защото знае, че си неизразимо слаба и жалка; не се отчайвай; Иисус те учи и ти Го радваш; но зарадвай Го повече, покорявайки се на исканията Му; помни, че Иисус няма да ти поиска никога нещо, което би могло да ти навреди; Иисус е за твоето спасение, Иисус означава Спасител;

Благославям Те, Св. Мария.

винаги ще те защитавам, Васула; ела отново при Мен, обичам те, дъще;


1 На гръцки “как”.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message