DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Светата Ти Майка Ще Те Учи
Отровение Гл. 12

26 януари 1988

Васула, ще работиш ли със Святата си Майка? Ние сме неразделни;

Да, Иисус.

обичам те; винаги съм близо до Нея; Светата ти Майка ще те учи сега;

(Иисус беше заедно със Св. Мария. Накара ме да разбера, че дори да не Я виждах с Него през цялото време, това не означава, че Тя не е с Него. Те са винаги заедно.)

дъще, бях винаги с теб; закрилям те и ти помагам;

(След това, разбрах, че Св. Мария ми помага да проумея някои неща. Помага ми в този път, който Бог избра за мен.)

ще ти помагам до края;

(С вътрешен говор Св. Мария ми даде да разбера, че трябва да прегледаме Откр. 12.)

ела, ще обясня; когато Сатаната загуби, той се закле да преследва останалите Ми деца и да воюва срещу тях; закле се да ги погълне в бушуващата си ярост, защото знае, че дните му са преброени и поради това иска да повлече със себе си, колкото е възможно повече души; да, той е драконът и с опашката си се опитва да повлече Божието сътворение към унищожение;1 Васула, дете Мое, тъй като е самото Тщеславие, обвинява делата на Всевишния, искайки да докаже на Бога, че е претърпял неуспех със сътворението Си и че децата Ни са направени да следват лукавите му пътища;

Васула, ще ти кажа нещо, което ще зарадва всички онези, които Ме обичат; тази година ще бъде за Моята cлава;2 не, не разбираш добре; Неопетненото Ми Сърце ще надделее;3 ще привлека много души обратно при Иисус;

(Св. Мария насочи вниманието ми към Нейните появявания.)

както се появих в Лурд и Фатима, по същия начин се появих и в Гарабандал, давайки подобно Послание; Гарабандал е продължението на Посланието във Фатима, но Сатаната за пореден път хвърли прах в очите на еклезиастичните власти, за да ги обърка; пося в сърцата им4 своите семена, така че да отрекат появяванията Ми и да попречат Посланието Ми да стане универсално; Васула, Сърцата Ни кървят, ранени от тръните забити в Tях; как плача за вас, деца! обичам ви, Васула! раненото Ми Сърце се къса да ви гледам ви как ви помита опашката на дракона!

(Св. Мария изпитваше голяма болка.)

Васула, ще ти кажа нещо на ухо; чуй, да;

(Св. Мария прошепна в ухото ми една тайна. Понякога си мисля, че сънувам и ще се събудя.)

Васула, това е, защото Иисус е поставил покривало на очите ти; ще повдигне това покривало в точното време; искам от теб, дъще, да Му се доверяваш; позволи Му да те води по този начин; не тъжи, цвете; винаги съм с теб; помниш ли, когато се появих пред Църквата Mи в Торино?

Да!

(Св. Мария се беше появила на братовчедка ми като огромна статуя, за да ни покаже къде се намираше Църквата Й.)

да, появих се, за да ви повикам; исках да дойдеш в Църквата Ми, любимо дете; появявам се на различни места и на мнозина, за да повикам децата Си; ако знаехте само как ви обичам всички, искам да ви прегърна всички и да ви привлека всички близо до Сърцето Ми;

(Mина ми една мисъл през ума, тъжна мисъл, поради обема на Откровенията това може да е причината еклезиастичните власти да се съмняват. Това отново надвишава мъдростта им, както Иисус го каза два пъти. Съмнения, съмнения, съмнения, скептицизъм, скептицизъм и скептицизъм…)

дете, защо забравяш какво понесе Иисус, когато беше в плът на земята? беше преследван, осмиван и подложен на неверието на Фарисеите; днес, дъще, не вярват5 в голям брой Божи Небесни Дела; дъще, епохата ти е паднала толкова ниско, колкото беше Содом; Иисус те предупреди, че твоите потисници ще бъдат много, но те закрилям от най-лошото, което би могло да дойде;

ела, Васула, не забравяй събитието в Пресвятото Божие Място; казвам ти го това, за да ти напомня, че Бог те е поставил в Свещеното Си Сърце; позволи ти да проникнеш в Светлината Му, да, “Слънцето”;6 ти видя Пресвятото Божие Място;

Св. Мария, не бях осъзнала тогава, че това огромно “Светлинно Кълбо” беше същото като това във Фатима!

тогава не знаеше; Обичта те дигна и те постави в Сърцето Си; това ще направи и с останалите Ни деца; зовем децата Си; Бог ще прости греховете им, ще ги научи да се покайват и да поправят; ще ги научи на Неговите пътища; ще ги нахрани с Почтеност и ще се Променят;

ела, почитай Ме; Васула, отнасяй се с Мен като с твоята Свята Майка; ти си Моето дете;

Да, Свята Майко. Имам сега едно Свято Семейство. Oбичам Те.

(Обезпокоих се за утрешния ден.)

не се безпокой, ще прошепна в ухото ти cловата Си; Аз, Васула, съм Майката на всеки един, ела;

(Усетих Сърцето Й, Святата ни Майка е толкова ранена, колкото Иисус.)

да, Васула Моя, ранена съм от повтарящата се грешка, която еклезиастичните власти допускат, като отхвърлят Посланието Ми в Гарабандал; Гарабандал е разширението на Посланието във Фатима;

Васула, почини си сега, ще те повикам утре;

Да, Св. Мария, благославям Те.

дъще, ела при Мен, когато пожелаеш;


1 Hачините ни да забравим Бога. Многобройни начини.
2 Не разбирах.
3 Тук разбрах.
4 Разбрах “сред тях”.
5 Много еклезиастични сановници.
6 Наричам го Слънце.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message