DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Петре! Защо Учениците Ми Са Разпилени Във Вражда?

13 януари 1988

Господи, мнозина Те обвиняват, че си несправедлив, затова се отдалечават от Теб, казвайки: “Ако съществува Бог, ако... Той е несправедлив.”

цвете, на тях казвам, “ако умрете, ще е поради злото, което нанесохте сами на себе си, този е плодът на вашето отстъпничество, покайте се, отречете се от греховете си, завърнете се при Мен и ще ви простя;”

гледайте на Мен като на своя Изкупител, своя Утешител; идвам да Блесна като Светлина в днешния мрачен свят;

Домът Ми царува в смут, в раздори, в лични интереси, в липса на святост; Петре! Петре! защо, защо учениците Ми са разпилени във вражда? осветен от Ръката Ми, братю Мой, обичам те от цялата вечност;

Свещеното Ми Сърце е ранено, ранено от тръните забити в Него от Моите собствени; Моите собствени, които обичам; ще ти покажа Раненото Си Сърце; пробождат наново Свещеното Ми Сърце от край до край; Кръвта Ми се излива; разпъват Ме отново; не са искрени; Тялото Ми Ме боли от липса на обич; Устните Ми са пресъхнали от липса на обич; жаден съм, любими;

забравиха пътищата Ми, забравиха, че съм смирен, благ и пълен с обич; единственото, което искам от вас е обич; обичайте се един другиго, както Аз ви обичам; защо водите битки в Църквата Ми? защо са тези раздори в Мое Присъствие, защо е тази омраза? защо са всички тези отровни заявления? къде е святостта им? защо изоставят градината Ми? разгонват агнетата Ми повече отвсякога досега и малкото останали ще се изгубят и те от стадото, защото са ги изоставили;

Петре, Очите Ми се умориха да ги следят взаимно да се обвиняват; опустошиха земите Ми и нямат нищо да предоставят на агнетата Ми; пътищата им са неприемливи за Мен; дадох им обич и мир; никога не съм ги учил да съдят другите;

Васула, управлявам с благост; Свещеното Ми Сърце кърви, разкъсано е; защо Ме предизвикват? не казах ли, че който твърди, че е в Светлината Ми, но ненавижда своя брат, се намира все още в мрака? дали разбраха какво имах пред вид, казвайки, “ако донесеш приношението си пред олтаря и внезапно си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави там пред олтаря приношението си, отиди да намериш своя брат и се помири първо с него и след това се върни с чисто сърце и представи приношението си"?

с това исках да ви покажа как да живеете в хармония един с друг и да се обичате един другиго; сключете мир помежду си; помирете се, преди да Ми предоставите даровете си в Дома Ми; дете, никога не е липсвала обич от Сърцетo Ми, нито от сърцето на първите Ми ученици;

Господи, страдам, чувствайки Те да страдаш. Търпението Ти е голямо!

Васула, дете Мое, възкресено от смъртта, имай вяра в Мен; надявай се и Ме обичай; Аз, Господ, няма никога да те изоставя;

Господи, желая от Теб да вдигнеш и другите Си деца, както вдигна мен.

ще го направя, но не, защото Ми го поиска; ще ги вдигна, защото такава беше и е Волята Ми; ела, и не забравяй Присъствието Ми; любима, накрая ще надделея;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message