DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Иисус Означава Спасител

2 януари 1988

Господи Всемогъщи, опази ни да не изпаднем в грешка, може да се окаже гибелна, унищожавайки цели нации, достатъчна е една единствена грешка, както в Началото.

да, Васула, страхувай се от това Бедствие, тъй като Грешката е заразително Бедствие;

Боже мой, четох някъде, че причината, поради която Църквата с неохотност приема личните откровения, е, защото всичко, каквото трябва да научим вече се намира в Библията, затова не приемат никакво ново откровение. Имам пред вид не ново като тема, а ново извън Библията. Излизайки вън от това, се страхуват, смятайки, че новото или личното откровение може да подведе в заблуда.

Васула, гледайки сътворението Си готово да падне в бездната на врага Ми, ще остана ли безучастен наблюдател на падението им, без да пожелая да изтичам и да ги спася? спомняш ли си, когато излекувах болния от водянка през един съботен ден? какво попитах Фарисеите?

Господи, трябва да погледна в Библията.

донеси тогава Словото Ми;

(Донесох го, и видях в Лука 14:1-6.)

да, дъще, попитах “против Закона ли е или не да бъде лекуван човек в събота?” не отговориха; казах, “кой от вас тук, ако падне синът му или волът му в кладенеца в събота, няма да го извади без колебание?” не можаха и до днес да дадат отговор;1

днес питам онези, които отричат това откровение: "против Закона Ми ли е в епохата ви да спася сътворението Си от падението с днешните Си Провиденчески Дела?” Васула, Аз съм Иисус и Иисус означава Спасител;

Кажи им, Господи, припомни им тогава, Господи, всичко това.

любима, увенчали са Сърцето Ми с трънен венец; Свещеното Ми Сърце кърви;

Иисус, дали го осъзнават?

ще отида тихомълком пред вратата им и без да почукам, ще влезна в дома им и ще им покажа Свещеното Си Сърце; онези, които се окажат искрени, ще осъзнаят Грешката си; ела, дъще; нас, ние?

Да, Господи, обединени.


1 Eдин символичен израз за епохата ни.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message