DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Избрах Те Да Бъдеш Моята Вестителка

23 януари 1987

о, Васула, колко те обичам, ела при Мен, Аз съм Вечният ти Отец; чувствай обичта Ми, която изпитвам към Своите деца! напътих те да Ме обикнеш; Аз съм, който ти показах Пътя; Аз съм Бог на Мир, Аз съм Бог на Обич, Аз съм Бог на Милосърдие; Благ съм; Аз съм Добрият Пастир; Отец на Опрощението съм; как бих могъл да ви гледам загубени и да не дойда да ви спася? броя всеки един от вас; Добрият Пастир дава живота Си за Своите агнета; бездна на Прошка съм; няма никога да ви изоставя;

(По-късно:)

Какво ще стане, Иисус, ако спра да пиша?

Васула, дори да спреш да пишеш, ще бъда винаги с теб да те напътствам; дадох ти тази харизма да Ме срещаш по този начин и да те уча; попитах те дали желаеш да работиш за Мен и отговорът ти Ми достави удоволствие; Васула, харесва Ми, когато се колебаеш; започваш да се учиш да мислиш, преди да решиш;

Аз съм твоят Учител, приеми напътствието Ми; напътствам те да осъзнаваш лукавия, който се стреми към погубване на душите, хранейки ги със своето тщеславие; уча те да проумееш колко коварен може да бъде; ще те науча да приемаш; ще те науча да бъдеш смирена, искрена със себе си, вярна на Мен; ще те нахраня със смиреност; напомням ти, че не те облагодетелствам повече от останалите; напътствието Ми ще те накара да напреднеш и ще пречисти душата ти; нито за момент недей да мислиш, че ти дадох тази харизма, защото те обичам повече от останалите Си деца; дадох ти тази благодат, за да нахраня теб и другите, които се намират в отчайваща нужда; Аз съм Господ Иисус Христос, Добрият Пастир, който бди над Своето стадо; идвам да ви покажа пътя на завръщането; идвам да блесна над вас и да ви дам надежда;

Васула, вярно е, че те предопределих, преди да се родиш; избрах те да бъдеш Моята вестителка, за да разкриеш Посланието Ми на цялото човечество; колебаеш се, защото ти бях поискал преди да станеш Моя невеста?

Да, Господи…

ти вече прие, спомняш ли си?

Зная, Иисус. Но след размисъл, не мога, не, че не искам, но не съм достойна да стана Твоя невеста. Как! Как можах ей така да го приема, без да съзнавам стойността му!

Васула, мога да те науча да станеш достойна за Мен;

Дори и да съм достойна, не е достатъчно.

защо?

Защото не е само човек да е достоен, необходимо е много повече от това.

зная, че не е достатъчно човек да е достоен, но ще те науча да бъдеш достойна и свята; ще трябва да работиш, за да го постигнеш; ела, ще ти помогна; трябва да останеш Моя невеста, невеста, която се нуждае от оформяне; приех те такава, каквато си, защото те обичам, но трябва да Ме оставиш да те оформя така, както Аз искам да бъдеш; ще те храня, за да пораснеш; разкрих ти как работи дяволът като ти дава куп информации; искам да останеш будна, четейки ги внимателно;

научи се да приемаш; всеки път, когато ще те виждам безпомощна, готова да попаднеш в клопки, ще ти идвам на помощ, не гледай на напътствието Ми като на наказание, водя те, за да не паднеш; не искам да те загубя; позовавай се на Мен в молитвите си и се моли повече;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message