DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Царувам, Въпреки Враговете Си

24 ноември 1987

Васула, ще те накарам да прочетеш словата, които казах на Маргарита-Мария; казах: “ще царувам въпреки враговете Си и всички онези, които ще се опитат да Ми се противопоставят”, затова имайте доверие, любими вие;

Васула, бих искал да нарисуваш още веднъж как изглежда Свeтата Троица,

Да, Господи. (Това е видението, което Господ ми даде веднъж, тъй като се затруднявах да разбера.)

(Видение на Светлината, едната излизаща от другата. След това, от нея излезе светлина и от нея друга, ставайки три. Когато Синът е в Отеца, тогава те са един. Светата Троица е една и същата. Могат да бъдат трима, но и тримата могат да са един. Като резултат, един Бог. Бог е в три Лица, и един в единството на същността.)


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message