DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичта Е Коренът На Всички Добродетели

13 ноември 1987

Васула Моя, единственото, което искам от теб е обич; всяка добродетел процъфтява благодарение на Обичта, Обичта е коренът на всяка добродетел; Обичта е като плодно дърво, което първо цъфти, след това дава плодовете си; всеки плод е една добродетел;

ела, нека най-напред да отправим заедно мълчалива молитва, ти и Аз, към Отеца, нека се помолим в пълно мълчание; ще продиктувам:

“Отецо, Праведни, Подслон мое,
изпрати Светлината Си и Истината Си,
нека бъдат водителят ми,
за да ме заведеш в Святото Ти Място, където живееш,
аз, от своя страна, цялостно Те обичам,
ще спазя клетвата си да изпълня словото Ти,
Свети Отецо, осъзнавам грешките си, греховете си,
пожали ме в Добрината Си
и в голямата Си Нежност
прости греховете ми, пречисти ме, Господи,
бъди мой Спасител, обнови ме,
пази духа ми верен на Теб и в готовност,
предоставям Ти волята си, предавайки се,
желая да бъда плочицата Ти,
възхвалявам Святото Ти Име
и Ти благодаря за всички благословии и за мира, който ми даде;
амин;”

сега я повтори с Мен;

(Повторихме я заедно.)

Благодаря Ти, Иисус, че ме водиш стъпка по стъпка. Ти си Светият ми Учител, учиш ме с Oбич и търпение, напътстваш ме, както напътстваш и другите, да Те опознаем по-добре, да узнаем каква безкрайна Обич си, никога не ни изоставяш, а винаги си готов да ни търсиш, нас, които се бяхме загубили и да ни върнеш обратно при Теб. Никога не изпитах грубост или нетърпение от Твоя страна, чувствах се само обичана. Даде Обич и Мир на душата ми. Ето кой си Ти. Няма никога да Те напусна, Господи.

дъще, желай Ме винаги; обичай Ме и Ме почитай; остани Ми вярна;

нека бъдем заедно; не забравяй Присъствието Ми;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message